Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omfattande övning stärker länets totalförsvarsförmåga

Deltagare vid seminarieövning.

Seminarieövning i Robertsfors kommun hösten 2023.

281 deltagare i länets kommuner och myndigheter har övat ledning och prioriteringar under höjd beredskap i totalförsvarsövningen Vilde Västerbotten.

Länsstyrelsen och Försvarsmakten Norra militärregionen har under hösten 2023 och våren 2024 genomfört 17 seminarieövningar hos länets kommuner, Region Västerbotten och Polisen. Även Trafikverket och Länsstyrelsen har genomfört övningen.

Målet med totalförsvarsövningen Vilde Västerbotten är att det civila och militära försvaret tillsammans ska öka förmågan att möta ett väpnat angrepp. Deltagarna har diskuterat ledning, prioriteringar och åtgärder i ett scenario som utspelar sig under höjd beredskap.

Vilde Västerbotten består av flera olika övningsaktiviteter. Syftet med övningen är att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga, säger Linda Lönnberg, övningsledare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Underlag för fortsatt utveckling och planering

Sammanlagt 281 personer har deltagit i övningarna. Övningarna har utvärderats både av deltagarna själva och Länsstyrelsens övningsledning.

99,6 procent av deltagarna svarar att övningen har gett deras organisation underlag för den fortsatta utvecklingen och planeringen av deras totalförsvarsförmåga.

Fortsättning i höst

Utbildning och övning är en grundbult i länsstyrelsernas uppdrag i återuppbyggnaden av totalförsvaret och den civila beredskapen.

Under hösten fortsätter totalförsvarsövning Vilde Västerbotten med en regional samverkansövning där scenariot är högsta beredskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss