Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad samverkan och statliga insatser krävs för att upprätthålla bostadsproduktionen i norr

Nästan 1700 lägenheter färdigställdes i Västerbotten under 2023. Men fler behövs för att bostadsmarknaden ska växa i den takt som tillväxten och befolkningsökningen kräver.

Årets bostadsmarknadsanalys fokuserar på behovet av att bibehålla och succesivt öka takten i bostadsbyggandet. Fler permanenta bostäder i hållbara och attraktiva samhällen är centralt för befolkningstillväxten och i förlängningen avgörande för den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige. I analysen syns en inbromsning av byggstarter i länet.

Det är illa att bostadsbyggandet bromsar in samtidigt som både näringslivet och befolkningen växer i länet. Vi behöver kraftsamla tillsammans med fokus på vad var och en kan göra för att underlätta bostadsbyggandet här och nu. Det är bakgrunden till initiativet Bostäder Västerbotten BoVä, säger Elin Olsson, länsarkitekt och enhetschef vid Samhällsutvecklingsenheten.

Bostäder Västerbotten (BoVä) är en konjunkturöverbryggande samverkan mellan offentliga och privata aktörer som syftar till att överbrygga konjunkturnedgångens effekter för bostadsbyggandet i länet. I årets bostadsmarknadsanalys lyfter Länsstyrelsen särskilt fram arbetet med initiativet; både det arbete som görs inom ramen för BoVä samt de förslag på statlig riskdelning som styrgruppen för initiativet har enats om.

Bland annat pekar styrgruppen på att förslag till riskdelning och finansiering som Peter Larsson föreslagit i sin delrapport till regeringen behöver genomföras, man pekar även på fler sätt att lyfta av kommunerna kostnader och på så sätt dela risk, tydliggör vikten av förbättrade förutsättningar för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och småhus samt efterfrågar stöd för att kunna effektivisera befintligt fastighetsbestånd.

Min förhoppning är att Länsstyrelsen genom denna rapport kan bidra till att både lyfta möjligheterna i vår del av landet samtidigt som vi gör tydliga medskick till regeringen om de behov som finns av statlig riskdelning när ett fåtal kommuner i landet ska axla ett stort ansvar för den gröna samhällsomvandlingen, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss