Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar sommarens restaurering

i Västerbotten

Grävmaskin i stenigt vattendrag.

Foto: Linda Vikström/Länsstyrelsen Västerbotten

Under juni månad drar Länsstyrelsens restaureringsarbete i gång för säsongen. Vi kommer då arbeta med grävmaskiner i flera vattendrag i länet för att återställa vattenmiljöer till sitt naturliga skick.

Flera västerbottniska vatten kommer beröras av olika projekt inom vattenvård som har sin säsongsstart bakom knuten:

  • Med start i slutet av juni i EU-projektet Ecostreams for LIFE kommer fyra grävmaskiner arbeta i Öreälven och två maskiner i biflödet Vargån. I Öreälven kommer även en bandschaktmaskin att schakta grusvallar.
  • I mitten av juni påbörjas restaurering av Tryssjöbäcken i Rickleåns avrinningsområde i Robertsfors kommun, där en grävmaskin kommer vara aktiv.
  • Efter Tryssjöbäckens restaurering kommer arbetet att fortsätta i Tvärån i Rickleåns avrinningsområde och som rinner igenom både Robertsfors och Skellefteå kommun. Där kommer en maskin att vara aktiv fram till oktober.
  • I Verbobäcken, ett biflöde till Malån, kommer en grävmaskin att restaurera vattendraget från juli till september.

"Det känns verkligen kul att få sätta i gång sommarens restaureringsarbete efter en lång vinter! Öreälvens avrinningsområde har många vattenmiljöer som kommer må bättre av att bli återställda till sina ursprungliga funktioner och form. Dessutom är ett restaurerat vattendrag med utrymme att svämma över svämplan ett steg att mildra effekterna av ett förändrat klimat, så som torka och höga flöden", säger Johanna Hägglund på Länsstyrelsen Västerbotten, projektledare i Ecostreams for LIFE.

Viktig pusselbit för livsmiljöer

Tusentals mil vattendrag i norra Sverige blev kraftigt påverkade under flottningsepoken då man rätade och rensade vattendrag på block och sten för att kunna frakta timmer i älvarna med sina biflöden. Detta ledde till att vattendragens naturliga skick, och därmed många viktiga livsmiljöer för vattenlevande djurarter som fisk och musslor, försvann.

Återställning av vattendrag som görs i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål, bland annat Levande sjöar och vattendrag. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer för att bevara hotade vattenlevande arter i de berörda vattendragen, såsom lax, flodpärlmussla, öring, utter och mikroskapania.

Titta gärna in på Länsstyrelsens fältkarta där restaureringsarbetet och andra fältverksamheter finns uppmärkta:

Länsstyrelsens fältarbeten i länet i sommar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss