Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många insatser mot invasiva främmande arter i sommar

Rosa blommor vid vatten.

Jättebalsamin vid Tavleån.

Länsstyrelsen bekämpar invasiva främmande arter i skyddad natur runt om i länet. Vi testar dessutom olika bekämpningsmetoder för att hitta de mest effektiva sätten att få bort arterna.

Länsstyrelsen bekämpar arter som måste tas bort enligt lag så som jättebalsamin och tromsöloka, men även andra arter bekämpas. Till exempel vattenpest, vresros, lupin och bäckröding.

Tavlefjärdens jättebalsaminer

Under sommaren gör Länsstyrelsen insatser i eller i direkt anslutning till 20 naturreservat. Bland annat fortsätter våra satsningar på lupiner i fjällen, vresrosor i kustnära reservat och jättebalsamin bekämpas i alla reservat där vi vet att de finns.

En av årets stora arbetsinsatser kommer att äga rum i Tavlefjärdens naturreservat, Umeå kommun. Där har jättebalsaminen fått ett ordentligt fäste vid Tavelåns utlopp i Tavlefjärden och växer nu på båda sidorna av ån.

Vi försöker bekämpa de invasiva arterna så mycket vi bara kan i reservaten. Men vi är beroende av att spridningen stoppas i hela spridningsområdet. I Tavelån är vi exempelvis helt beroende av att fastighetsägare uppströms reservatet också bekämpar sina jättebalsaminer, eftersom växten sprider sig effektivt via vatten, säger Linda Backlund, samordnare för arbetet med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Bekämpning av vattenpest och restaurering av mark

Länsstyrelsen är med i två EU-finansierade projekt som helt eller delvis arbetar med invasiva arter. Projektet SeaMoreEco testar bekämpningsmetoder mot den invasiva växten vattenpest. Försök med bottendukar pågår i en havsvik i Skallöns naturreservat, Skellefteå kommun. Dukarna i plast och jute begränsar solljuset och förhoppningen är att det ska ta död på vattenpesten.

Vid årets första fältbesök kunde vi konstatera att alla dukar klarat vintern. Vi la även ut en ny typ av täckning, en flytande variant med tunga sidokjolar. Den ligger över en yta på 216 kvadratmeter där hela området är täckt av vattenpest, berättar Vanessa Fontana, projektledare på Länsstyrelsen Västerbotten.

I augusti upprepas förra säsongens försök med muddringssug för att få bort så mycket vattenpest som möjligt, utan att ta bort bottensedimentet. Samma typ av metod testas i Österbotten, Finland och vi lär oss av varandra genom att dela erfarenheter eftersom.

Projektet INSPIRE startade i oktober 2023 och kommer bland annat att jobba med restaurering av naturmiljöer som blivit kraftigt påverkade av invasiva arter. Arbetet är i uppstartsfasen.

Båda projekten är finansierade av EU-programmet Interreg Aurora.

Vad är invasiva främmande arter?

Djur- och växtarter som tagits hit av människan och orsakar stor skada i naturen. De räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald.

Har du sett en invasiv art?

Rapportera till:
www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. eller www.artportalen.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss