Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd för klimataanalyser i Västerbotten

Länsstyrelsen har samlat underlag som gör det enklare att göra analyser av hur vi påverkas av klimatförändringar.

Länsstyrelsern har som uppdrag att ta fram underlag som kan användas för arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Nu har Länsstyrelsen Västerbotten samlat olika planeringsunderlag i en webbkarta Länk till annan webbdär användaren kan identifiera risker med klimatförändringar kopplat till ras, skred, erosion och översvämningar.

”Länsstyrelsens Klimat-GIS kan användas för att göra enklare analyser vid planärenden, för att se om det finns områden som bör analyseras ytterligare och där man som aktör kan behöva ytterligare stöd från oss eller andra myndigheter. Det kan även fungera som grund för en klimat- och sårbarhetsanalys för att identifiera områden som kan vara sårbara både nu och i ett förändrat klimat", säger Johanna Aeschbacher, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Webbkartan KlimatGIS Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss