Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart med årets licensjakt på björn

En tilldelning på 48 björnar och en uppdelning av länet i två stora jaktområden. Det är några av delarna i Länsstyrelsens beslut om höstens licensjakt.

Licensjakten börjar den 21 augusti och pågår fram till den 15 oktober, eller till den tidigare tidpunkt då alla tilldelade björnar har fällts.

Antalet björnar som får fällas minskar i år till 48, efter tre år med rekordstora tilldelningar. Tjugo björnar får fällas i jaktområdet väster om väg E45 och 28 björnar får fällas öster om vägen.

Att tilldelningen är mindre i år beror på att björnstammen minskat i länet som ett resultat av de senaste årens höga tilldelningar. Men vi ligger fortfarande lite för högt i antalet björnar i förhållande till förvaltningsmålet. Därför tas det ut en högre andel än vad som motsvarar tillväxten även i år, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

Under våren 2024 fälldes tolv björnar vid skyddsjakt i västra jaktområdet på grund av problem inom rennäringen, vilket Länsstyrelsen som vanligt tar hänsyn till i licensjaktstilldelningen.

Minskning under fem år för att leda björnstammen mot Västerbottens förvaltningsmål

Den senaste björnspillningsinsamlingen visade att det fanns cirka 450 björnar i Västerbotten hösten 2019. År 2021 beslutade viltförvaltingdelegationen att målet ska vara 350 björnar i länet. Syftet är bland annat för att hantera människors eventuella oro och de skador som björnar förorsakar inom rennäringen, framför allt i renarnas kalvningsområden.

Minskningen av stammen genomförs under perioden 2020–2024, med en relativt jämn och hög avskjutning under perioden 2021–2023 och en inbromsning av uttaget under 2024 och slutligen 2025.

Enligt beräkningarna är björnstammen nu nära målnivån, därför minskar vi takten för att inte hamna under målet om 350 björnar år 2025. Därför blir tilldelningen i år lägre än ifjol, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten.

Nästa spillningsinsamling genomförs i höst och kommer att visa hur väl målet nåtts. Med färre björnar kommer licensjaktstilldelningen sedan att ligga på en lägre nivå än under de senaste åren, för att balansera stammen kring målnivån.

Hundar vid åteljakt

Precis som ifjol är det tillåtet att släppa hund på spår av björn vid åtlar.

För att undvika att hundar släpps på spår av björnhonor med ungar rekommenderar vi användning av automatiska kameror vid åtlarna, säger Ulf Bergelin.

Vid användning av automatiska kameror ska skyltar med information om kameraövervakningen sättas upp. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till Länsstyrelsen och blivit godkänd. Anmälan ska ske senast den 21 juli.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss