Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora våtmarksområden återställs i Västerbotten

Grävmaskin som gräver i myr.

Länsstyrelsen restaurerar våtmarker i naturreservat och andra skyddade områden. I år jobbar vi i ett 10-tal områden där över en mil diken läggs igen, till nytta för natur och människor.

Många våtmarker dikades under 1800- och 1900-talet. Anledningen var att man ville få mer tillväxt från skogen och göra om myrar till åkermark. De grävda dikena transporterar bort vatten och effekten blir att de torkar ut det omgivande landskapet.

Att restaurera våtmarker genom att gräva igen dikena är en effektiv form av naturvård som gynnar många djur- och växtarter. Dessutom ger det positiva effekter för oss människor, bland annat genom att våtmarker renar vatten, säger Hanna Johansson Jänkänpää på Länsstyrelsen Västerbotten.

Så går det för de restaurerade våtmarkerna

Efter restaureringen stannar vattnet kvar och sprids i terrängen, våtmarken blir blötare igen. Det ger synliga resultat direkt, även om den fullständiga effekten kommer ungefär 20 år senare, berättar Hanna Johansson Jänkänpää. ­

Sedan 2018 ingår Länsstyrelsen Västerbotten i en nationell satsning för att restaurera våtmarker. I länet har drygt 55 kilometer diken lagts igen och den restaurerade ytan uppgår hittills till nästan 400 hektar. Uppföljningar visar att restaureringarna ger önskad effekt.

Positiva effekter av våtmarker:

 • Rik biologisk mångfald, attraktiv miljö för många växter, djur och insekter.
 • Behåller vattnet i landskapet.
 • Skyddar mot både översvämning och torka då våtmarkerna reglerar vattenbalansen.
 • Renar vattnet.
 • Bidrar till mer grundvatten.
 • Binder kol som lagras i myren och kan på så vis motverka klimatförändringar.

Skyddad natur där vi restaurerar 2024

 • Blaikfjället: Getingmyrflon, Dorotea
 • Stor-Jenmyran, Dorotea
 • Långbergskullarna, Umeå
 • Sjulsmyran, Robertsfors
 • Daglösten, Skellefteå
 • Ängsbacka, Umeå
 • Kallkälltegen, Lycksele
 • Stenmyran, Nordmaling
 • Rismyran, Malå
 • Västermark, Umeå
 • Isklinten, Umeå
 • Skallön, Skellefteå

Dessutom gör Länsstyrelsen förberedande och kompletterande insatser i naturreservaten Oxfjället, Vitbergen, Flintbäcken, Gärdefjärden och Hörnån. En kompletterande insats kan exempelvis vara att ringbarka träd i ett tidigare restaurerat område.

Exempel på resultat från tidigare restaureringar

Stor-Bränntjärnmyrans naturreservat

På gränsen mellan Umeå och Vindelns kommun. Restaurerades 2020.

Ett dike som går genom en myr.

Oktober 2020. Före restaurering.

Samma myr. Lerigt och blött. Diket är borta.

Maj 2021. 6 månader efter restaurering. Vattnet hålls nu kvar i landskapet.

Samma våtmark, nu med mycket växtlighet och inte lerigt längre.

Augusti 2023. 3 år efter restaurering. Marken har återhämtat sig och vattnet hålls fortsatt kvar i landskapet.

Tvärmyrkullens naturreservat

Åsele kommun. Restaurerades 2022.

Diken syns i flygbilden.

Flygbilder med höjddata från Tvärmyrkullen. Före restaurering.

Dikena är i denna bild borta från våtmarken.

Ett år efter restaureringen och dikena inom ringen syns inte längre. Det övre diket behölls då det har karaktären av en skogsbäck med höga naturvärden, till exempel gamla granar som växer längs med diket.

Så restaureras en våtmark

Träd som vuxit upp kring dikena tas ner och en grävmaskin lägger tillbaka jordmassor i dikena.

I vissa fall görs i stället dämmen med hjälp av torv och träpålar som sticks ner i diket för att stoppa vattenflödet.

Efter restaureringen kan området se stökigt ut med körspår och nertagna träd, men markerna återhämtar sig snabbt och efter några år har spåren försvunnit.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss