Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövding Helene Hellmark Knutsson invald i Tillväxtverkets styrelse

Kvinna står i ett kontor

Foto Patrick Trägårdh

Regeringen har utsett Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson till ny ledamot i styrelsen för Tillväxtverket. Förordnandet börjar gälla den 26 juni och sträcker sig fram till 31 mars 2026.

Ett viktigt uppdrag för Västerbotten och norra Sverige som känns väldigt hedrande och som ett stort förtroende från regeringen. Det jag hoppas kunna bidra med är självklart allt det som händer i norra Sverige, hela samhällsomvandlingen, de stora investeringarna och de utmaningar som det innebär att klara tillväxten på ett hållbart sätt. Även mitt engagemang för kvinnors företagande, bland annat genom plattformen De 4K, säger Helene Hellmark Knutsson.

 

Tillväxtverket har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, ökad innovation, stärkt omställningsförmåga och en hållbar utveckling i hela landet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss