Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränningar i Västerbotten sommaren 2024

Skog som brinner.

Länsstyrelsen planerar för naturvårdsbränningar i sex skogsområden under sommaren. Bränningarna genomförs om väder- och vindförhållandena är de rätta.

Vi gör naturvårdsbränningar för att bevara och återskapa biologisk mångfald i naturreservat och annan skyddad natur.

Naturvårdsbränning är en form av naturvårdsskötsel för att skydda och säkra överlevnaden för många arter. Bränningarna efterliknar en naturlig skogsbrand, men med skillnaden att de görs under kontrollerade former, säger Andreas Garpebring, projektledare för Life2Taiga i Västerbotten.

Delar av dessa områden kan komma att brännas i år:

  • Kvillträsket, Bjurholms kommun
  • Rusklidtjärnen, Lycksele kommun
  • Buberget, Storumans kommun
  • Västermark, Umeå kommun
  • Tallsjöbergen, Åsele kommun
  • Björnlandet, Åsele kommun

Kartor och mer information om områdena

Tid för bränning bestäms med kort varsel

Det är många faktorer som styr om det går att genomföra en naturvårdsbränning. Bland annat väder, upptorkning och vindar. Därför bestäms tidpunkten för en bränning med bara någon dags varsel. Om förhållandena inte är de rätta kan en eller flera av de planerade bränningarna skjutas på framtiden.

Vill du veta när en bränning ska genomföras?

Anmäl dig här så får du e-post inför bränningen.

Säkerheten i fokus

En naturvårdsbränning sker alltid under kontrollerade former med noggrann planering och tydliga säkerhetsrutiner. Området som ska brännas har avgränsningar som hindrar att elden sprider sig, det kan vara vatten, myrar, vägar eller brandgator. Personal håller noggrann koll på elden under och efter bränningen. Obehöriga har inte tillträde under bränningen.

Varför naturvårdsbränning?

Historiskt har skogsbränderna varit långt fler och mer omfattande än idag. Idag släcks skogsbränder så snabbt som möjligt för att skydda liv och egendom.

Naturvårdsbränning återskapar effekterna av en naturlig brand till nytta för biologisk mångfald. Ett utvalt skogsområde får brinna under kontrollerade former på en plats där det gör störst nytta för naturvärdena. Många växter, svampar och insekter är beroende av att det brinner regelbundet.

Ingår i stort EU-projekt

Naturvårdsbränningarna ingår i projektet Life2Taiga som finansieras av EU-kommissionens LIFE-fond.

Projektet utför naturvårdsbränningar i brandpräglade tallskogar i stora delar av Sverige och Finland. I Life2Taiga deltar 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och finska Metsähallitus. Projektet pågår 2022–2028.

Länsstyrelsens arbete med naturvårdsbränning

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss