Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

För första gången hissades Natos flagga på länsresidenset

Flagga ovanför en byggnad

Som en symbolisk handling med anledning av Sveriges inträde i Nato, bjöd landshövding Helene Hellmark Knutsson in till en flaggceremoni vid länsresidenset. Landshövdingen höll tal och Natos flagga hissades till en fanfar av Hemvärnets Musikkår Umeå och Västerbottensbataljonen. Norges ambassadör Aud Kolberg var en av deltagarna vid ceremonin.

Det är Sverige som land som går med i Nato. Vi vill leva i frihet, vi vill leva med mänskliga rättigheter och i demokrati, och vi vill leva i ett välfungerande välfärdsland. Det är det som vi gemensamt ska försvara. Både vid höjd beredskap men också om samhället drabbas av kriser eller andra samhällsstörningar, sa landshövding Helene Hellmark i sitt tal.

Medlemskapet i Nato stärker det samarbete vi redan har med Europa och USA, och inte minst, det starka samarbete vi i norra Sverige sedan länge har haft med Finland och Norge kring kris och beredskap.

Människor utanför byggnad

Vid ceremonin tillsammans med landshövding Helene Hellmark Knutsson deltog Norges ambassadör Aud Kolberg, överste Thomas Lamke, chef SkyddC och Umeå garnison, major Johan Hellström, chef Västerbottensgruppen, Henrik Sjöberg och Anders Johnsson från Hemvärnets Musikkår Umeå och Västerbottensbataljonen.

Robusta samhällen vid kris och höjd beredskap

I Sverige rustar vi nu vårt totalförsvar. Länsstyrelsen har en viktig roll som länets högsta civila totalförsvarsmyndighet att se till att vi har ett starkt civilförsvar. Det gör vi i samarbete med kommuner, regioner, näringsliv och civilsamhälle. Här ingår att bygga robusta, resilienta samhällen som klarar både kriser och höjd beredskap, och även att stärka medborgarnas försvarsvilja.

Vi måste bygga hållbara samhällen och här behöver alla bidra. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Norges ambassadör Aud Kolberg på residenset

Som ett passande sammanträffande samma dag som flaggceremonin, var ett besök av Norges ambassadör inplanerat.

Fantastiskt fint att ha ambassadör Aud Kolberg här för att prata om samarbetet vi har i norr mellan Sverige och Norge, men också om Barentssamarbetet och det nordiska samarbetet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Två kvinnor som står och pratar med varandra

Landshövding Helene Hellmark Knutsson och Norges ambassadör Aud Kolberg.

Dagens samtal handlade till stor del om det civila försvaret och beredskap, särskilt kring att stärka de väst-östliga förbindelserna.

Men det talades också om den samiska veckan och det samiska kulturtoppmötet som just hållits i Umeå, och att Bodö nu är kulturhuvudstad i Europa. Med det som bakgrund lyftes vikten av ett utbyte kring de kulturella frågorna, inte minst kring den samiska kulturen.

Människor som sitter i grupp och samtalar

Vid mötet med ambassadör Aud Kolberg deltog även Kjetil J Halvorsen ambassadörsråd, Lena Isaksson honorärkonsul Norge, Lars Lustig länsråd och Anna Alsbäck konsulens sekreterare.

Susanna Lantz, samordnare Länsledningens stab, berättade om länet Västerbotten. Lina Andersson, biträdande beredskapsdirektör, Samhällsskydd & Beredskap, berättade om Länsstyrelsen Västerbottens arbete med civil beredskap.

Kvinna framför en bildskärm

Lina Andersson, biträdande beredskapsdirektör, Samhällsskydd & Beredskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss