Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Från och med den 7 mars 2024 är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Sveriges anslutning till försvarsalliansen Nato ökar säkerheten och stärker samarbetet mellan länderna – inte minst i Norden. Samtidigt fortsätter vi arbetet för ett robust samhälle och ett stärkt civilt försvar. Detta för att öka vår motståndskraft mot allt som på olika sätt utgör ett hot mot vårt fungerande samhälle, vår frihet och demokrati, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med civilt försvar. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.​

Vi ser fram emot att bidra till Sveriges arbete inom Nato. Västerbottens och Norrbottens län har redan idag ett gott samarbete med de nordliga regionerna i Norge och Finland för att arbeta med att stärka det civila försvaret, säger Magnus Hansson, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Västerbotten.

Civilt försvar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss