Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya ledamöter i Länsstyrelsen Västerbottens insynsråd

Regeringen har fattat beslut om vilka personer som ska ingå i Länsstyrelsen Västerbottens insynsråd perioden 1 mars 2024 till och med 28 februari 2027.

Följande har förordnats till ledamöter:

  • Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet
  • Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare
  • Inger-Ann Omma, advokat
  • Åsa Scott, avdelningschef FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Roland Sjögren, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele
  • Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå
  • Micael Säll Lindahl, regionpolischef polisregion Nord

Ordförande i insynsrådet är landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen ansvarar direkt inför regeringen för verksamheten. Till stöd finns ett insynsråd. Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. De nu aktuella förordnandena gäller till och med 28 februari 2027.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss