Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SustainGov beviljas medel – ska göra offentlig sektor till möjliggörare i samhällsomvandlingen

Händer och kugghjul

Nya utmaningar kräver nya arbetssätt! Nu står det klart att innovationsprogrammet SustainGov beviljas medel för att stötta offentlig sektor att bli ”den bästa versionen av sig själv” med minskat stuprörstänk och mindre top-down-drivet arbete. Beslutet togs idag av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, inom ramen för utlysningen Impact innovation.

Det här är en fantastisk möjlighet för offentlig sektor att i samverkan kunna ställa om för en mer hållbar och robust framtid. Genom att vara innovativa och skapa nya arbetssätt, metoder och samarbeten kan vi åstadkomma en systemförändring och faktiskt hitta lösningar på de stora och komplexa samhällsutmaningar vi står inför, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län.

Beslutet innebär att programmet SustainGov får närmare 11 miljoner kronor per år i statlig finansiering för driften av programkontoret 2024-2028, tillsammans med ytterligare medel i form av medfinansiering från medverkande aktörer. Programmets insatsbudget av statliga medel har ännu inte förhandlats fram, men beräknas till 125–150 miljoner kronor per år.

Kvinna

Landshövding Helene Hellmark Knutsson är en av initiativtagarna till SustainGov. Bakgrunden är den samhällsomvandling som pågår där utvecklingen rusar fram, men där offentlig sektor inte står rustad för de nya komplexa problem som uppstår kring frågor som till exempel kompetensförsörjning, markanvändning, hållbar livsmedelsproduktion och energiförsörjning – utmaningar som kräver att många samarbetar och gör olika insatser för att lösa dem.

Det måste finnas utrymme att skapa lösningar nära verkligheten, men som syftar till att vi har samma mål och samma uppdrag. Sverige ser väldigt olika ut och det finns ingen central modell som kan passa överallt. Länsstyrelsens roll är att främja och skapa samverkan, men utan nya arbetssätt och metoder når vi inte en bestående förändring och verkliga resultat, säger Helene Hellmark Knutsson.

Bred samverkan med olika perspektiv

Mittuniversitetet är koordinator för SustainGov som också involverar Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), DIGG, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City, Samhällsnytta Karlstad universitet och Bron Innovation.

Vinnova, Formas och Energimyndighetens beslut idag innefattar fem strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. De sjösätts under första kvartalet 2024. I programmen kommer en stor bredd av aktörer att samverka från näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhälle.

Mer om detta och om övriga innovationsprogram som blivit beviljade finns att läsa på: Webbplatsen www.impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:

Mariell Juhlin, programchef SustainGov, mariell.juhlin@miun.se, 070-366 90 29
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, anders.fallstrom@miun.se, 070-493 85 27
Helene Hellmark Knutsson, landshövding, helene.hellmark.knutsson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss