Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krisberedskapsaktörer övar sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Rakelteminaler

Samverkan sker via Rakel under träningstillfället.

Sabotage mot dricksvattenförsörjningen i länet följt av desinformation och misstro mot myndigheter. Det är scenariot som länets krisberedskapsaktörer ska hantera under träningstillfället Holger 28–29 februari.

Länsstyrelsen, 13 av länets 15 kommuner, Region Västerbotten, Polismyndigheten Region Nord och Vakin (Vatten och avfallskompetens i norr) deltar i träningstillfället Holger 2024.

Utan rent dricksvatten påverkas inte bara individer utan nästan hela samhället på olika sätt, som exempelvis sjukvård, storköksverksamhet och livsmedelsproduktion. Det är ett intressant scenario att utgå ifrån när vi vill arbeta tillsammans. Under Holger tränar vi på att utbyta information på ett säkert sätt och samverka för att hantera sådana situationer tillsammans. Dessutom lär vi oss mer om aktuella ämnen som kopplar till scenariot säger Magnus Hansson, beredskapsdirektör.

Deltagarna är fysiskt placerade i egen organisation under träningsdagarna och tränar bland annat på att utbyta information och prioritera och fördela resurser. Samverkan sker via Rakel, ett kommunikationssystem för säker kommunikation mellan aktörer inom samhällsviktiga verksamheter.

Utöver de gemensamma aktiviteterna som genomförs under Holger har aktörerna möjlighet att genomföra egna träningsmoment i egen organisation.

Media bjuds in onsdag 28 februari

Länsstyrelsen bjuder in media att närvara under träningstillfället i våra lokaler på Storgatan 71 B onsdag 28 februari klockan 10.00–11.00. Anmäl intresse till Tina Jonsson

Om träningstillfälle Holger

Länsstyrelsen utbildar och övar ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Träningstillfälle Holger är ett återkommande tillfälle för länets samverkande aktörer att träna och öva på de rutiner och samverkansformer som ska tillämpas vid samhällsstörningar enligt länets överenskommelse:

Överenskommelse: samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län

Träningstillfällena är både en kunskapshöjande aktivitet och en metod för att identifiera brister internt i varje deltagande organisation och i samverkan mellan aktörerna.

Sex träningstillfällen har hållits utifrån olika scenarion sedan starten av Holger 2017. Tidigare scenarion har bland annat varit skogsbrand, kärnteknisk olycka och omfattande IT-attacker.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss