Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nej till bearbetningskoncession för gruva i Storuman

Länsstyrelsen säger nej till bearbetningskoncession för en gruva i området Kyrkberget i Storumans kommun. Skälet är att lokaliseringen av gruvans sandmagasin och klarningsdamm är placerade i ett område som utgör kärnområde för riksintresset rennäring.

Området Granlidknösen omfattas av riksintresse både för värdefulla ämnen och mineral samt för rennäring. Det betyder att en avvägning mellan riksintressena ska ske, en uppgift för Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har tidigt i processen uttryckt att en samexistens mellan de båda intressena kan vara möjlig men att det kräver en placering av samtliga anläggningar som minimerar påverkan på rennäringen. Utifrån nuvarande förslag är Länsstyrelsens bedömning att en samexistens mellan de båda riksintressena för hela den samlade anläggningen inte är möjlig. De anläggningar som blir en följd av gruvetableringen påverkar rennäringen negativt och de skyddsåtgärder som gruvbolaget föreslår är inte tillräckliga.

I anslutning till området finns också Natura 2000-området Kyrkbergstjärnen som dock inte påverkans negativt av gruvan enligt Länsstyrelsen bedömning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss