Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets licensjakt på lodjur

Länsstyrelsen har beslutat att tio lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbotten. Lodjur som tar renar är den främsta anledningen till jakten, som får bedrivas i de delar av länet där lodjursförekomsten är som tätast.

Årets inventering av lodjur är på väg att avslutas och preliminära resultat visar att den minskande trenden för stammen har vänt. Antalet lodjur närmar sig återigen länets målnivå och därför kan tilldelningen öka.

Med en tilldelning på tio djur i ett stort jaktområde räknar vi med att kunna hålla lodjursstammen i närheten av målnivån, samtidigt som vi bidrar till att minska problembilden med lodjuren inom rennäringen, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen.

Tid och jaktområde

Jakten tillåts mellan 1 mars och 15 april. Den får bedrivas i ett stort område som omfattar kommunerna Dorotea, Åsele, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Umeå, Robertsfors, Skellefteå och Norsjö. I övriga delar av länet är jakt inte tillåten.

Fler villkor

Fällda lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan de har blivit anmälda till Länsstyrelsen. Syftet är att möjliggöra en mer noggrann uppföljning av jakten.

Precis som under de senaste fyra åren beviljar Länsstyrelsen inte någon dispens från det generella förbudet mot att använda motorfordon vid jakt.

Mål för lodjuren

Lodjuren inventeras under vinterhalvåret varje år med hjälp av spårning på snö. Det är framför allt av familjegrupper, det vill säga honor med ungar, som inventeras. Viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten har beslutat att det varje år ska finnas ungefär 23 familjegrupper i länet.

Hittills i år har vi konstaterat 21,5 familjegrupper för Västerbottens del. Vi ligger alltså nära målet. Tilldelningen för jakten grundar sig på olika beräkningar och syftet är att hålla stammen på ungefär samma nivå, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Lofamiljer som rör sig i två län delas mellan länen, därför kan resultaten bli halva förekomster.

Mer om jakten

Villkor, motivering och bakgrundsbeskrivning för årets licensjakt efter lodjur finns i Länsstyrelsens jaktbeslut. Beslutet, mer information om lodjuren och om rovdjursförvaltningen finns på vår webbsida:

Lodjursjakt

Information om kvarvarande tilldelning finns under jaktperioden på telefon 010- 225 41 15. Jägare ringer till samma telefonnummer för att anmäla påskjutna och fällda lodjur till Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss