Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer mat från Västebotten

Många människor som deltar på en konferense

Konferensen "Mer mat från Västerbotten" anordnades på Strömbäcks folkhögskola, söder om Umeå.

Den 7 februari hölls konferensen ”Mer mat från Västerbotten” med syfte att stärka samarbetet kring länets livsmedelsförsörjning. Arrangemanget är en samverkan mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Livsmedelsförsörjningen är en viktig fråga för länsstyrelsen, den spänner över alla våra enheter. Den handlar om miljö, klimat och hälsa, men också om säkerhet och robusthet vid händelse av kris eller krig. De nya villkor som klimatförändringar, pandemi och kriget i Ukraina fört med sig, gör att vi allt tydligare ser vårt behov av att bygga upp ett robust och resilient livsmedelsförsörjningssystem.

Mat från sjö och skog

Under ”Mer mat från Västerbotten” adresserades många angelägna frågor kring hur vi kan stärka marknaden för mat från norra Sverige. Det handlade om Västerbottens fina råvaror och länets potential, men också om vad som krävs för att säkra baslivsmedel från länets jordbruk, och från sjö och skog som idag står för nästan en tredjedel av primärproduktionen. Dagen inspirerade också genom goda exempel och samtal kring vägar framåt. Ett exempel är Lycksele kommun som berättade om sin strategi för en ökad lokal livsmedelsförsörjning.

Innovation för ökad export

Landshövding Helene Hellmark Knutsson medverkade och talade bland annat om vikten av utveckling, innovation och affärsmodeller för att öka exporten. Hon sa:

För att vi ska ha tillgång till mer lokal mat och kunna skapa ett robust samhälle med en hög självförsörjningsgrad, behöver vi exportera. Målet är inte 100% självförsörjning, men vi måste ha export som vi kan plocka hem om det värsta skulle hända.

Västerbottens regionala livsmedelsstrategi

"Mer mat från Västerbotten” tar avstamp i den regionala livsmedelsstrategins fyra strategiska områden: hållbar efterfrågan på närproducerade livsmedel, hållbar produktion och försäljning, goda villkor för företagare samt innovationskraft och kompetensförsörjning. Det här var den första stora konferensen sedan livsmedelsstrategin antogs 2021 och samlade strax över 100 deltagare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss