Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västerbotten får 10 miljoner kronor och nytt uppdrag i regeringens satsning för att underlätta den gröna omställningen

Vindkraftverk, skog och elledningar.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2024 för effektiv tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken. Tio miljoner kronor inom denna satsning går till Länsstyrelsen Västerbotten som nu ska bistå andra länsstyrelser i ärenden med betydelse för den gröna omställningen.

Beslutet innebär bland annat att Länsstyrelsen Västerbotten ska bistå andra länsstyrelser i så kallade A-ärenden med betydelse för den gröna omställningen. Syftet är att möjliggöra en snabb förstärkning i län med stora behov. Ett utbyte av kompetens och erfarenheter mellan länsstyrelser i komplexa prövningar blir en naturlig del av uppdraget.

Regeringen beskriver i en kommentar till beslutet att snabbare, effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser är avgörande för Sveriges klimatomställning.

Länsstyrelsen Västerbotten har på uppdrag av regeringen utvärderat nuvarande samrådsprocess för miljötillstånd enligt miljöbalken. Uppdraget slutredovisas vid årsskiftet. Resultatet av arbetet är en ny modell för en effektiv samrådsprocess och i förlängningen en snabbare tillståndsprocess.

Regeringens besked är mycket glädjande för oss som myndighet. Tidpunkten är också lämplig eftersom vi befinner oss i ett viktigt skede i den gröna omställningen. Vi får nu möjlighet att tillämpa och implementera den nya modellen för en effektivare samrådsprocess som vi tagit fram inom ramen för ett tidigare regeringsuppdrag, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Vi ser framemot att i nära samarbete med övriga berörda länsstyrelser stärka det hållbara företagandet och påskynda näringslivets klimatomställning, säger Magnus Langendoen, chef för miljöenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Uppdraget till Länsstyrelsen Västerbotten ingår som ett inslag i regeringens beslut om länsstyrelsernas regleringsbrev.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss