Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framtidens snö- en omvälvande förändring

Norra Sverige har alltid varit känt för sin långa och hårda vinter med generösa mängder snö. I Västerbotten kan vi ha snö från oktober ända fram till maj/juni. Vi ser att snö är en väsentlig del av livet i norr. Historiskt, nu och i framtiden. Snöförhållanden påverkar människor, näringar och kulturen i norr. Men i framtiden hotas vintern av en omvälvande förändring och det kommer få konsekvenser.

Sveriges nordligaste länsstyrelser har tagit fram en rapport som handlar om hur snöhållandena i norra Sverige kan utvecklas i framtiden när de påverkas av klimatförändringar. Rapporten är utförd av SMHI på uppdrag av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

Rapporten Snö i framtida klimat Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå i vissa områden. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Snölandskap med träd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss