Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rennäringsdelegationen samlades i Lycksele

Människor i grupp utom hus i snö

Det är väldigt värdefullt att vi ses och att det finns en tät och nära dialog mellan rennäringen och länsstyrelsen. Särskilt i en tid med stora etableringar, ny infrastruktur, vindkraft och inte minst klimatförändringar som påverkar rennäringen, säger landshövding Helen Hellmark Knutsson, ordförande i Rennäringsdelegationen.

I Rennäringsdelegationen finns representanter från både samebyar och lokalpolitiker. Björn Jonsson, enhetschef Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten, berättar:

Vi träffas två gånger per år och pratar aktuella rennäringsfrågor; om hur renskötselåret har varit, nyheter kring lagstiftningar och utredningar, och mycket annat. Det är en viktig dialog där vi både lyssnar och informerar. Vi lyfter särskilt frågorna som vi äger tillsammans och själva kan påverka. Med bakgrund av stormen Hans pratade vi vid det här mötet bland annat om hur bygdemedel kan användas på nya sätt vid katastroflägen.

Renar i flock

Länsstyrelsens uppdrag att främja rennäringen

I länsstyrelsernas uppdrag ingår att tillvarata rennäringen som ett allmänt intresse när det gäller markanvändning, och att utöva tillsyn över renräkning och upprättande av renlängder. Länsstyrelsen ska främja rennäringens utveckling, bland annat genom att stödja utvecklingsprojekt och bevaka rennäringens intressen i samhälls- och miljöplaneringen. Vi ser även till att rennäringens utövare tar hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

Rennäringsdelegationer finns i Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län. Varje delegation består av sju ledamöter som utses av länsstyrelsen. Tre av ledamöterna ska vara rennäringsutövare och representanter för samebyarna och de utses efter samråd med Sametinget.

Samebyar i Västerbotten

En sameby är dels ett geografiskt avgränsat område och dels en ekonomisk och administrativ sammanslutning som består av ett antal renskötselföretag. I Västerbotten finns sju samebyar: Gran, Malå, Ran, Ubmeje tjeälddie, Vapsten, Vilhelmina Norra och Vilhelmina Södra. Hela Västerbottens yta omfattas av renskötselrätt.

Vid mötet i Lycksele deltog,
i ordning som på bilden högst upp:

Lilly Bäcklund, ledamot.
Björn Jonsson, enhetschef Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten.
Helene Hellmark Knutsson, landshövding och ordförande.
Peter Omma, Ubmeje tjeälddie, ledamot och representant för Samebyarna.
Ellinor Sahlén, rovdjurshandläggare Naturvårdsenheten.
Peder Lundberg, Malå, ledamot och representant för Samebyarna.
Malin Fridolfsdahl, rennäringshandläggare, Naturvårdsenheten.
Tomas Nejne, Vilhelmina Södra, ledamot och representant för Samebyarna.
Anna Wiklund bitr. enhetschef Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss