Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kvinnors företagande i fokus när De 4K besökte Lycksele

En man och en kvinna

Gustaf Axelsson, näringslivschef i Lycksele och landshövding Helene Hellmark Knutsson

Landshövding Helene Hellmark Knutsson är initiativtagare till plattformen De 4K för kvinnor som äger, driver eller investerar i företag i Västerbotten. I fredags besökte hon och De 4K Lycksele för att samla näringslivsfrämjare från kommuner, banker, universitet och organisationer i ett gemensamt möte. De 4K bjöd också in till en nätverksträff med inspirerande föredrag, där över 30 företagande kvinnor från länet deltog.

Det händer många spännande saker i Lycksele och i kommunerna omkring, för att attrahera nya invånare och för att klara kompetensförsörjningen. Kvinnors företagande är en viktig del av samhällsomvandlingen i norra Sverige och genom De 4K skapar vi förutsättningar och attraktionskraft som får fler kvinnor att vilja välja Västerbotten, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Förutsättningar i länet

Dagen i Lycksele började med Kraftsamling Västerbotten, ett kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för att accelerera förutsättningarna för kvinnors företagande i länet. Kraftsamling Västerbotten ingår i paraplyet De 4K och har med utgångspunkt i Handelshögskolan Umeås rapport: Kvinnors företagande i Västerbotten, vid ett flertal gånger under året samlat nyckelpersoner på olika platser i Västerbotten för samtal.

Lyckseles näringslivschef Gustaf Axelsson inledde mötet tillsammans med landshövding Helene Hellmark Knutsson och Frida Anundsson vd Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. På plats fanns representanter från Sorsele- Norsjö- Lycksele och Storumans kommun, organisationen SHiMR, Svenskt näringsliv, Västerbottens Handelskammare, Umeå universitet och Region Västerbotten.

Samhällsstrukturer

Dieter Müller, vicerektor Umeå Universitet talade om Samhälleliga strukturer som påverkar kvinnors företagande. Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, presenterade resultaten av Handelshögskolans rapport. Sedan fick deltagarna samlas i bikupor kring frågorna:

  • Vilka nya samarbeten eller partnerskap behöver skapas för att accelerera kvinnors företagande och främja jämställdhet?
  • Inom vilka områden behöver vi öka vår kunskap och kompetens?
  • Hur kan vi gemensamt öka synligheten av kvinnors företagande?

Stor uppslutning kring nätverksträff med De 4K

Över 30 företagande kvinnor från olika platser i länet kom för att bli inspirerade, byta erfarenheter och skapa kontakter och samarbeten när plattformen De 4K tillsammans med Almi bjöd in till nätverksträff på Hotell Lappland under eftermiddagen.

  • Jorunn Larsen, Larsen Hälsokompetens, talade om självledarskapet, en nyckel till hållbart företagande.
  • Charlotta Wikman, Linda Wiberg och Katrin Normark Jonsson, Region Västerbotten, informerade om olika möjligheter till företagsstöd.
  • Malin Ackermann, Lycksele Bokhandel och Eleonor Jakobsson, Eldmark Sorsele
    delade på ett personligt och intressant sätt med sig av sina företagsresor.

Det här dagen har visat vilken otrolig bredd som kvinnors företagande har och hur det bidrar både till lokalsamhället och globalt. Otroligt inspirerande och viktigt! Vi har pratat om kompetens, med väldigt mänskliga förtecken. Det har handlat om oss som individer, men också hur vi bidrar till att göra världen bättre för människor runt omkring oss, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa om De 4K och Kraftsamling Västerbotten
Är du kvinna, företagare och intresserad av att delta på framtida träffar, kontakta Susanna Lantz.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss