Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norra civilområdet övar och stärker det civila försvaret

Illustration av en karta över de fyra nordligaste länen.

I det norra civilområdet ingår länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Länsstyrelserna i det norra civilområdet övar och deltar i en rad olika aktiviteter i syfte att stärka det civila försvaret i norra Sverige. Senast prövades förmågan att rapportera under höjd beredskap.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har medfört ett behov av att stärka det civila försvaret och förmågan att agera samordnat och effektivt vid krigsfara och krig. En del av det är att kunna rapportera till varandra för att det ska vara möjligt att skapa aktuella lägesbilder och fatta relevanta beslut.

Under höjd beredskap kommer det att vara särskilt viktigt att olika organisationer kan rapportera till varandra och därför har länsstyrelserna i det norra civilområdet övat på just detta.

Vikten av att öva ska aldrig underskattas. Särskilt inte när vi har en ny struktur för civilt försvar på plats där vi har nya rapporteringsvägar som behöver prövas och utvärderas, säger Karin Börjesson, kanslichef för det Norra civilområdeskansliet.

Övningen genomförs inom ramen för det regeringsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har fått sedan tidigare om att pröva förmågan att rapportera under höjd beredskap. Utöver rapporteringsövningen har även ett sambandsprov genomförts och övningsserien avslutas med en övning för operativa chefer med fokus på erfarenhetshantering.

Majoriteten av aktörerna i den svenska krisberedskapsstrukturen deltar i de olika aktiviteter som genomförs.

Genom att vi övar att rapportera och sammanställa samlade lägesbilder under höjd beredskap stärker vi vår egen förmåga och det civila försvaret som helhet, säger Magnus Hansson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Om civilområdena

Sverige har sedan den 1 oktober 2022 en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap. Länsstyrelserna har delats in i sex civilområden med en ansvarig länsstyrelse. Länsstyrelsen i Norrbotten är civilområdesansvarig länsstyrelse i det Norra civilområdet där även Jämtland, Västernorrland och Västerbotten ingår.

Strukturen innebär till viss del nya bestämmelser vad gäller rapportering och informationsskyldighet under höjd beredskap.

Civilt försvar

Strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar, Myndigheten för samhällskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Lindgren

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss