Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

För ett ökat EU-samarbete med fokus på kompetensförsörjningen

Kvinna talar inför publik

Landshövding Helene Hellmark Knutsson på Northern Skills. Foto: Patrick Trägårdh.

Landshövding Helene Hellmark Knutsson inledningstalade när Länsstyrelsen Västerbotten deltog på Northern Skills – en konferens om EU:s Interreg-program för att minska kompetensklyftan.

Norra Sverige har gått från stödregion till expansionsregion. Det är ett nytt perspektiv för EU att vi skriker efter arbetskraft. Vi behöver sätta vår region i en europeisk kontext och tillsammans dra nytta av varandras erfarenheter och kapacitet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Reskilling och upskilling

Konferensen Northern Skills samlade 130 personer från 10 olika länder på Sara kulturhus under onsdagen. På plats fanns deltagare från myndigheter, forskning, offentliga och privata organisationer. Syftet är ett ökat samarbete mellan norra, så kallade, perifera samhällen.

Dagens fokus var: Hur vi attraherar och behåller den arbetskraft som behövs. Hur vi stödjer omskolning så att människor kan ta de nya jobb som skapas (engelskans reskilling och upskilling är bättre ord). Hur vi kan ge ungdomar större möjligheter att bli delaktiga i regional utveckling.

En känsla av tillhörighet till en plats, digital kompetens, entreprenörskap och STEM-utbildning (Science, Technology, Engineering, Mathematics – det vill säga naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) blev några av konferensens ledord.

Förtroende mellan regioner

Länsstyrelsen Västerbotten är förvaltningsmyndighet för Interreg programmet Northern Periphery and Arctic (NPA) och Helene Hellmark Knutsson talade om programmets betydelse inom EU:s sammanhållningspolitik – hur det bygger förtroende mellan regioner och ger en plattform för samarbete och stöd till samhällen i perifera områden.

En kvinna och en man talar från scenen

Kirsti Mijnhijmer, Interreg NPA (Danmark) och Gabriel Bölske, Interreg Aurora (Länsstyrelsen Västerbotten) Foto: Patrick Trägårdh.

Gabriel Bölske, Länsstyrelsen Västerbottens handläggare för Interreg Aurora var en av talarna under dagen. Han berättade om de verktyg som Aurora erbjuder till regionala myndigheter, små och medelstora företag, universitet och andra offentliga och privata organisationer som vill arbeta med gemensamma utmaningar. Inom programmet finns också delområdet Sápmi.

För aktörer i Västerbotten finns fantastiska möjligheter att kroka arm med samarbetspartners över landsgränserna. Internationellt samarbete är viktigare än någonsin för att möta vår tids utmaningar, säger Gabriel Bölske.

Ett transnationellt sammanhang

Även Annika Blomster, programdirektör, som tillsammans med Stefan Nyström arbetar för NPA på Länsstyrelsen Västerbotten, deltog vid konferensen.

NPA är unikt på så sätt att det är ett finansieringsinstrument som täcker in hela europeiska Arktis. Programmet erbjuder möjligheter för organisationer i Sverige och Västerbotten att hitta gemensamma lösningar med partners inte bara i grannländer utan i ett transnationellt sammanhang med Irland, Färöarna, Island och Grönland, säger Annika Blomster.

Konferensen Northern Skills arrangerades av Interreg Northern Periphery and Arctic programme (NPA) och Region Västerbotten.

NPA och Aurora är 2 av totalt 86 Interreg-program i Europa. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. För NPA är Länsstyrelsen Västerbotten förvaltande myndighet. För Aurora är det Länsstyrelsen Norrbotten.

Mer information finns på programmens webbplatser.
Interreg NPA Länk till annan webbplats.
Interreg Aurora Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss