Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Slåtter för blommande ängar med surrande insekter

Böljande ängsmark.

Sagatun i Blaikfjällets naturreservat efter årets slåtter. Foto: Pär Jonasson

Slåtterängar hör till de mest artrika miljöer vi har. Det är också en hotad naturtyp som minskar kraftigt. För att bevara värdefulla ängsmarker möjliggör Länsstyrelsen för slåtter i ett antal naturreservat.

Det är lokala föreningar, privatpersoner och entreprenörer som slår ängarna. På några platser används hästdragen slåttermaskin och på andra slår man med lie eller så kallad minislåtterbalk, en manuell maskin för slåtter.

Igenväxta ängar slås på nytt

De senaste åren har Länsstyrelsen även restaurerat ängar som inte slagits på många år. Att slåttern återupptas på de platserna säkrar överlevnaden för mängder med växter och insekter som annars riskerar att försvinna om markerna växer igen.

Några av naturreservaten med ängar som slåttrats 2023

Hästekipage som slåttrar äng.

Slåtter med häst i naturreservatet Dakota. Foto: Backfors gård

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss