Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vinnarna av SKAPA-priset hyllades på residenset

Personer som håller i blommor och diplom

Landshövding Helene Hellmark Knutsson, William Lidberg vinnare SKAPA-priset, Jean-Fredric Birgersson vinnare SKAPA-talang, Ingrid Bäckman Västerbottens juryordförande SKAPA-priset.

Årets vinnare av SKAPA-priset i Västerbotten 2023 är William Lidberg och Jean-Fredric Birgersson. De fick motta priset av landshövding Helene Hellmark Knutsson vid en ceremoni på residenset under fredagen. SKAPA-prisets uppgift är att synliggöra den betydelse som innovationer och uppfinningar har för samhällsutvecklingen.

I norra Sverige där det sker en stor samhällsomvandling är förhoppningen att vi ska kunna leda omställningen till en mer hållbar produktion och konsumtion. Det här är utmärkta exempel på varför vi behöver innovatörer som kommer på nya lösningar och vågar använda ny teknik, säger Helene Hellmark Knutsson.

Vinnare SKAPA-priset 2023

Vinnare av Västerbottens SKAPA-pris 2023 är William Lidberg, med Geografisk intelligens – en innovation som med artificiell intelligens förmerar kartdata.

Juryns motivering

Sverige är unikt med stora mängder öppna geografiska data i form av kartor. Dessa är dock tillgängliga i otidsenliga format, ligger hos olika myndigheter och ger endast en ytlig bild. Genom att addera artificiell intelligens till befintlig data och teknik öppnas essentiella möjligheter att spara naturresurser såväl som ekonomiska resurser.

Denna insikt har årets vinnare av Västerbottens SKAPA-pris, Geografisk Intelligens, tagit fasta på. Vinnaren presenterar en tjänst som, genom att kombinera AI med befintliga geografiska informationssystem, reellt minskar risker för klimatrelaterade kriser som jordskred, ras eller översvämningar. Innovationen spås en god framtid och global efterfrågan.

Vinnare SKAPA-talang 2023

Vinnaren av Västerbotten SKAPA-talang 2023 är Jean-Fredric Birgersson, med Kurr – en innovation som hjälper oss att fatta hållbara och uppskattade beslut om vad vi skall äta.

Juryns motivering

Genom en tilltalande design kombinerat med artificiell intelligens gör årets vinnare av SKAPA- talang Kurr det enkelt och till och med underhållande för kunden att bestämma middag. Den dagligen återkommande frågan ”Vad ska vi äta?” löses smidigt med hjälp av en mobil plattform som presenterar personliga målförslag. Lösningen ger samtidigt förutsättningar för en hållbar omställning då konsumenten nudgas och utbildas mot mer hållbara matval.

Kurrs app ger mersmak – den gagnar såväl det dagliga livspusslet som samhällsomställningen mot en mer hållbar konsumtion av mat!

Om SKAPA

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och delas ut till personer som gjort förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande, kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Priset delas ut i två kategorier: SKAPA-priset och SKAPA talang för unga. I alla län utses två länsfinalister som sedan går vidare till en nationell final i Stockhom.

Länsfinalisterna får vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons Minnesfond samt diplom. Även Almi bidrar med 10000 kr var till vinnarna. Det nationella SKAPA-priset är på 500 000 kronor. Finalen i Stockholm hålls i år den 10 november.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss