Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Agenda 2030 Forum
- För vem finns norra Sverige?

Människor som står i grupp

Eva Mikaelsson, Lars Lustig, Helene Hellmark Knutsson, Dieter Müller, Rikard Eriksson och Sara Nilsson medverkade på Agenda 2030 Forum

Med stort fokus på social hållbarhet inleddes årets SEE Hållbarhetsvecka med en heldag om Agenda 2030. Samskapande var ett ord som återkom hos flera av föreläsarna när komplexa frågor lyftes kring samhällsomvandlingen i Västerbotten, kopplat till våra hållbarhetsmål.

Dagens tre teman var

  • Hur bygger vi ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara samhällen under omställning?
  • Hur kan företag, det offentliga och civilsamhället bidra till ett hållbart samhälle tillsammans?
  • Hur möjliggör vi invånarnas delaktighet och inflytande i omvandlingen?

"Jag blev så inspirerad av dagens samtal om social hållbarhet, om att inkludera fler och göra människor delaktiga i den samhällsomvandling som pågår" sa landshövding Helene Hellmark Knutsson. "Att prata om vilket samhälle vi vill skapa, kommer hjälpa oss att lösa många av våra utmaningar framåt."

"Huret" och samskapandet

Konferensen belyste både synergier och målkonflikter och den röda tråden genom dagen var "huret" och vikten av att samskapa för att lösa utmaningar. Komplexa frågor som konflikten mellan klimat och miljö togs upp, men också goda exempel från Mötesplats Stöcke och intressant statistik från länet. Det blev intressanta samtal om hur civilsamhället bygger samhällstillit och bidrar med nytänkande lösningar, om universitetets roll i det regionala utvecklingsarbetet, och om att lära av historien för att lyckas. Och om att våga dra i handbromsen och inte ha så bråttom. Att tänka efter före vad som ska ske i kommunerna, utifrån samarbeten.

"Definitionen av socialt hållbara samhällen är när människor har ett gott liv, en god hälsa och när det inte finns orättfärdiga skillnader. Jag tänker att om har man den ingången i allt arbete man gör, då kommer långt", sa Sara Nilsson från Jämställdhetsmyndigheten.

Många intressanta talare

Landshövding Helene Hellmark Knutsson och länsråd Lars Lustig medverkade tillsammans med flera andra talare, bland andra:

Emma Lindqvist, regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet, Region Västerbotten,
Dieter Müller, vicerektor på Umeå universitet
Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi och forskningsledare vid Centrum för regionalvetenskap
Sara Nilsson, från Jämställdhetsmyndigheten
Hans Abrahamsson, docent i Freds- och utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier.

Sammanlagt deltog 16 talare under dagen.

Eva Mikaelsson enhetschef, Miljöanalysenheten var en av arrangörerna. Hon summerar konferensen så här:

"Vi fick många utblickar under dagen. Det är svåra frågor och det blir en hel del mörker, men också goda exempel och förslag på hur vi kan göra. Det gäller att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Egentligen handlar det om att vi måste bygga samhällen som folk vill stanna, leva och bo i."

Se konferensen i efterhand

Umeå universitets webb kan du se alla föreläsningar och panelsamtal.
Länken finns tillgänglig i 14 dagar efter den 18 september.

Agenda 2030 Forum arrangerades av länsstyrelsen tillsammans med Region Västerbotten, Umeå universitet och Umeå kommun, för fjärde gången sedan 2018. Anmälda deltagare i år var 140 personer. Moderator var Annakarin Nyberg.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss