Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Start för omfattande totalförsvarsövning i länet

Totalförsvarsövning Västerbotten.

Ett scenario med stor påverkan på medborgarna i Robertsfors kommun målades upp under starten av totalförsvarsövningen Vilde Västerbotten. Målet med övningen är att det civila och militära försvaret tillsammans ska öka förmågan att möta ett väpnat angrepp.

Länsstyrelsen och Försvarsmakten Norra militärregionen genomför under hösten och våren seminarieövningar i alla länets 15 kommuner och hos en rad andra samverkansaktörer. Först ut var Robertsfors kommun.

Hur hanterar länet ett scenario av höjd beredskap?

Hur leds arbetet? Vilka prioriteringar genomförs? Vad får åtgärderna för konsekvenser för barn, kvinnor, äldre och särskilt utsatta?

Det var frågor som kommunchef, politiker, chefer och tjänstepersoner i Robertsfors kommun diskuterade under scenarioövningen 13–14 september.

Det här är en viktig övning och jag går härifrån med en positiv känsla. Vi har en god beredskap, och vi upplever en stor trygghet till det mindre samhällets närhet där vi känner varandra, säger Petra Andersin, kommunstyrelsens ordförande.

Hur klarade kommunen övningsscenariot?

Det finns inget val, det är bara att lösa, säger Anders Persson, kommunchef.

Syfte att stärka totalförsvarsförmågan

Utbildning och övning är en grundbult i länsstyrelsernas uppdrag i återuppbyggnaden av totalförsvaret och den civila beredskapen.

Övningen består av flera olika övningsaktiviteter. Syftet med övningen är att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga, säger Linda Lönnberg, övningsledare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss