Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationell övning ska stärka säkerheten i norr

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Statsförvaltaren i Troms/Finnmark och Nordland samt Regionförvaltningsverket i Lappland och i Norra Finland ingår i ett samarbete för att stärka krisberedskap och civilt försvar inom området.

Kriget i Ukraina, Rysslands relation till NATO och klimatförändringarna har varit på agendan när representanter från Sverige, Norge, Finland och USA träffades i Kiruna.

Det förändrade omvärldsläget för med sig nya utmaningar för oss i norr. För att få möjlighet att diskutera aktuella frågor och hur man gemensamt kan hantera dem har Försvarshögskolan tillsammans med deras motsvarighet i USA (U.S. National Defense University) tagit initiativ till en övning som genomförts i Kiruna den 11–12 september.

Under övningen lyftes vikten av samverkan mellan det civila försvaret och det militära försvaret så förutom Försvarsmakten deltog även regionala representanter från länsstyrelserna, polis, sjukvård, räddningstjänst, civilsamhälle och näringsliv i Sverige, Norge och Finland. På plats fanns även representanter från USA.

Den här övningen är en del av ett större samarbetsprojekt som handlar om att öka medvetenheten om säkerhetshotet i Europa och de möjligheter och utmaningar som finns för NATO-medlemmar att hantera det hotet, säger Maria Jontén, projektledare vid Försvarshögskolan.

De norra delarna av Sverige, Norge och Finland har sedan 2016 ett nära samarbete när det gäller krisberedskap och civilt försvar på regional nivå. Representanter från de olika länderna träffas regelbundet och de deltog även vid övningen i Kiruna.

Vi i norra Sverige har liknande utmaningar som de norra delarna av Norge och Finland och därför är det såklart positivt att vi har ett etablerat samarbete sedan tidigare. Att öva på det här sättet, särskilt tillsammans med USA, har gett oss ytterligare ett tillfälle att stärka det samarbetet, säger Magnus Hansson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Om det regionala samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland

2016 skrev myndigheter på regional nivå i norra Sverige, Norge och Finland under ett samförståndsavtal gällande samarbete inom krisberedskap och civilt försvar. Det övergripande syftet med samförståndsavtalet är att stärka och utöka det regionala samarbetet. Avtalet har undertecknats av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Statsförvaltaren i Troms/Finnmark och Nordland samt Regionförvaltningsverket i Lappland och i Norra Finland.

Kontakt

Maria Jontén, Försvarshögskolan

Project Director, Coordinator

Telefon 072-7043055

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss