Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Afrikansk svinpest hittad hos vildsvin i Sverige

Vildsvin

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län. Afrikansk svin­pest är en smitt­sam och dödlig sjuk­dom som drabbar vild­svin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människor eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Det finns ingen behandling och inget vaccin för de djur som drabbas av afrikansk svinpest. Livsmedelsproduktionen påverkas eftersom smittan är dyr att bekämpa och medför handelsrestriktioner. Bland vilda djur bekämpas sjukdomen med restriktionszoner och omfattande jakt.

Följ aktuellt läge

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Så hindrar vi afrikansk svinpest från att sprida sig

Vi har ingen vildsvinspopulation här i Västerbottens län, men det finns saker som du som jägare eller grishållare i länet kan göra för att förhindra att smittan sprider sig.

Jägare

  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
  • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat område. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
  • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat område.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat område.

Grishållare

  • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
  • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
  • Undvik att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
  • Var uppmärksam på symptom. Kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Bakgrund: Afrikansk svinpest i Sverige

Sedan den 25 augusti har ett antal vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten, i Västmanlands län. Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta, i Västmanlands län. Det är det första kända fallet av sjukdom i Sverige enligt Jordbruksverket.

I den smittade zonen i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning.

Jordbruksverket och andra berörda myndigheter jobbar intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan.

Rapportera döda vilda djur

Hittar du sjuka eller självdöda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera sjuka/döda vilda djur på Rapporteravilt, SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss