Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skellefteås arbetsmarknad måste attrahera fler kvinnor

Vy över Skellefteå

Den 6 och 7 september anordnas två event i Skellefteå med syfte att främja kvinnors företagande. Bakom arrangemangen står Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson och Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, grundare av nätverket De 4K. Media välkomnas att delta vid båda arrangemangen.

Med den tillväxt och samhällsomställning som sker just nu i norra Sverige är det av stor vikt att både män och kvinnor ser Västerbotten som en bra plats att leva, bo och verka på. Det är en förutsättning för byggandet av ett socialt hållbart samhälle. I spåren av de nya industrijobben behöver en mångfald av tjänster, både inom tjänstesektorn och kunskapssektorn, växa fram. Här kan egenföretagandet spela en avgörande roll för att fler kvinnor ska vilja etablera sig i Västerbotten.

Det här är ett sätt att skapa attraktionskraft och få kvinnor att vilja välja Skellefteå och Västerbotten. Vi lyfter också goda exempel som visar vilka möjligheter det finns att växa och utvecklas här, antingen genom att locka till sig investerare, eller genom att nätverka med andra och på så sätt skapa nya affärsmöjligheter, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Utvecklas och väx med rätt finansiering

Dag: Onsdag 6 september 2023
Tid: 15:00
Plats: House Be Skellefteå TGN, Storgatan 53, Skellefteå

Nätverket De 4K bjuder in till inspiration och lärande kring att finansiera sitt företags utvecklingsresa. Eventet riktar sig till kvinnor som är entreprenörer och företagare, både de som redan idag söker finansiering eller vill komplettera med kompetens i ägarteamet och de som vill veta mer om vilka möjligheter som finns.

Media välkomnas att delta vid eventets start.
Intervjutillfällen erbjuds, både med arrangörer och utvalda deltagare.

Vid intresse kontakta Cecilia Lindell.

Kraftsamling Västerbotten

Dag: Torsdag 7 september 2023
Tid: 09:00
Plats: House Be Skellefteå TGN, Storgatan 53, Skellefteå

Tillsammans med företagarorganisationer, myndigheter, kommuner, enskilda företag och akademi kraftsamlar vi kring kvinnors företagande. Under förmiddagen informerar vi om initiativet De 4K samt presenterar resultaten av en studie om kvinnors företagande i Västerbotten, gjord av Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Studien visar på stora skillnader mellan hur Västerbottens kommuner synligt arbetar med frågan.

Media välkomnas att delta vid eventets start.
Intervjutillfällen erbjuds, både med arrangörer och utvalda deltagare.

Vid intresse kontakta Cecilia Lindell.

Fakta om De 4K

Landshövding Helene Hellmark Knutsson har för att uppmärksamma företagande bland kvinnor, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, startat en plattform för kvinnor som grundar och driver företag, samt för kvinnliga investerare. Denna plattform heter De fyra K och står för kompetens, kapital, kontakter och kunder. De fyra K skiljer sig från övriga nätverk genom att vara länsövergripande och rikta sig specifikt till kvinnor som äger bolag.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss