Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Berätta hur du använder betaltjänster

Kvinna som betalar över disk med sedel.

Använder du kontanter, digital betalning eller både och? Betalar du dina räkningar i kassan på banken, i din butik eller sköter du det mesta via din dator? Hanterar du dagskassor? Länsstyrelsen genomför just nu en undersökning om så kallade grundläggande betaltjänster.

Med start 31 augusti och under hela september är du välkommen att berätta om dina vanor och upplevelser om betaltjänster. Du kan svara antingen digitalt eller i pappersformat.

Svara på enkäten: Kartläggning av betaltjänster Länk till annan webbplats.

Svaren kan ses som en temperaturmätare och det är angeläget att vi på Länsstyrelsen, och Post- och telestyrelsen, får en bild av hur dessa tjänster fungerar eller inte fungerar. Och det främst i landets glesbefolkade delar, säger Henrik Skyttberg, handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Vi önskar enkätsvar från personer i alla åldrar och med olika erfarenheter av betaltjänster. Men vi tittar särskilt på hur dessa tjänster fungerar för personer som är äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Bland annat Pensionärernas riksorganisation (PRO), RSMH, Synskadades riksförbund, Studiefrämjandet, hembygdsföreningar och länsstyrelsernas integrationsnätverk i respektive län har fått enkäten och hjälper till att sprida den, men vi behöver hjälp att nå fler. Därför får du gärna hjälpa oss att svara - och att sprida enkäten vidare, säger Henrik Skyttberg.

Enkäten är öppen den 31 augusti-30 september, är helt anonym och genomförs via det digitala verktyget Webropol. Vill du, eller någon i din bekantskapskrets, hellre svara på enkäten i pappersformat? Då går det bra att kontakta ansvarig handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland, Henrik Skyttberg, via vår växel: 0611-34 90 00

Vad är grundläggande betaltjänster?

Som grundläggande betaltjänster räknas:

  • Kontantuttag (ta ut kontanter i automat eller över disk)
  • Betalningsförmedling (betala räkningar, skrivgiro och så vidare)
  • Dagskassehantering (företag och föreningar ska kunna sätta in sin dagskassa).

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten genomför den årliga undersökningen kring hur betaltjänsterna fungerar för privatpersoner, föreningar, företag och kommuner.

Mer information om Länsstyrelsens arbete med betaltjänster finns på sidan Grundläggande betaltjänster:

Grundläggande betaltjänster

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss