Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4

Säkerhetspolisen, SÄPO, har fattat beslut om att höja terrorhotnivån från nivå 3 till nivå 4 på en 5-gradig skala. SÄPO gör bedömningen att det försämrade läget kommer att bestå under en längre tid.

Sverige har haft en situation med ett försämrat säkerhetsläge i kombination en höjd terrorhotnivå under en tid.

Uppmaningen från SÄPO är att det bästa vi kan göra just nu att fortsätta att leva våra liv som vanligt men vara medveten om att det finns hot mot vårt samhälle. Därför är det viktigt att ta del av information från myndigheter, vara källkritisk och inte dela obekräftad information eller sprida rykten.

Länsstyrelsens roll är att samordna länets beredskap före, under och efter händelser både vid kriser i fredstid och vid krigssituationer. Vi samverkar kontinuerligt med bland annat polisen och andra organisationer i länet för att ha en aktuell lägesbild och kunna anpassa vår beredskap.

Länsstyrelserna har övade och aktiverade krisorganisationer som snabbt kan aktiveras och skalas upp ifall läget kräver det. Vi agerar samordnat i länet och har erfarenhet av att hantera samhällsstörningar och kriser.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss