Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skellefteå Airport bör läggas till i det nationella basutbudet av flygplatser

Tillväxten i form av den gröna omställningen i Västerbotten och grannlänen saknar motstycke i Europa. Mot den bakgrunden behöver infrastrukturen för flyget byggas ut.

Ett av förslagen är också att Skellefteå Airport bör läggas till i det nationella basutbudet av flygplatser. Det skriver Länsstyrelsen och Region Västerbotten i gemensamt yttrande över utredningen Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap. Yttrandet är skrivet tillsammans med Skellefteå, Umeå, Storuman, Vilhelmina, och Lycksele kommuner samt Handelskammaren Västerbotten.

Tillväxten i norra Sverige innebär en utveckling och omvandling av nationellt viktig industri som är avgörande för Sveriges ekonomi, energiförsörjning och klimatomställning. Ett utvecklat flygplatssystem med större statligt nationellt ansvar är en viktig förutsättning för kompetensförsörjningen i främst Västerbotten och Norrbotten, de län där en majoritet av de omfattande investeringarna nu sker.

För att säkra en hållbar tillgänglighet är flygets klimatomställning central. Det är viktigt att staten nyttjar och utvecklar de styrmedel och incitament som man förfogar över för att främja omställningen i flygsektorn. Norra Sverige har till exempel en utmärkt geografi med en bredd av noder och målpunkter för att fungera som utvecklingsarena för elflyg, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Vi i Västerbotten och norra Sverige vill vara föregångare i den gröna omställningen och för att klara det behöver vi god tillgänglighet såväl inom länet som utanför. Behovet av att ställa om transportsektorn till fossilfria transporter är därför mycket viktig. Västerbotten ligger väl framme när det gäller elflyg och vi ser stora möjligheter med att utveckla elflyget för att knyta samman länet med omgivande geografier för att förbättra såväl tillgänglighet som beredskap säger Rickard Carstedt (S), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

För mer information kontakta:

Mikael Bergström
Kommunikationsdirektör
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 75

Maud Ericson
Strateg Infrastruktur Region Västerbotten
070-664 57 74

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss