Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torka: gemensamma ansträngningar för att underlätta för lantbrukarna

En kall vår följt av brist på nederbörd gör att lantbruket i Västerbotten nu befinner sig i ett utsatt läge. I stora delar av landet råder en långvarig torka och risken för foderbrist är överhängande.

"Länsstyrelsen och LRF möts nu var fjortonde dag för att stämma av läget. Detta för att kunna se hur vi myndigheter tillsammans med branschorganisationer kan bidra till att klara av situationen", säger Kajsa Berggren, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Klartecken att skörda trädor vid torka

Det finns undantag för extremväder i regelverken för stöden. Det gör att länsstyrelserna kan sätta ner avdrag på skötselvillkor i stöden om felet beror på torkan. Det gäller även fel för träda som har skördats före den 1 augusti i kompensationsstödet.

Jordbruksverket och länsstyrelserna bedömer gemensamt att alla lantbrukare som skördar sina trädor för att få foder på grund av torkan kan göra det utan att få avdrag på stöden och utan att först ta kontakt med Länsstyrelsen.

För att klara läget så behöver vi agera i tid och hjälpas åt. De erfarenheter vi fick under torkan 2018 gör att vi nu agerar tidigare för att ta tillvara alla möjligheter till skörd, säger Kajsa Berggren.

Västerbotten kan hjälpa andra län

Även om vissa områden och vissa djurhållare i länet klarar sin foderproduktion så finns det behov av hjälp i andra delar av landet.

"Om mer foder med god kvalitet kan produceras i Västerbotten finns det möjlighet för att skicka ner foder till mer behövande gårdar, en viktig resurs att utnyttja i dessa tider", kommenterar Kajsa Berggren.

Det finns dock regler att ta hänsyn till. Om du är djurhållare som söker kompensationsstöd och inte befinner dig i ett torkdrabbat område och därför inte har behov av att skörda extra arealer för eget bruk, så kan du bidra genom att sälja skörden från en träda. Detta kan du göra redan innan 1 augusti. För att få dispens från regler för kompensationsstödet så måste du vid begäran om eventuell kontroll kunna visa dokumentation på att du sålt skörden till ett torkdrabbat område.

Se information på Jordbruksverkets hemsida om du ska köpa eller leverera foder. 

Till dig som är som är lantbrukare: tänk efter innan du putsar av en träda. Det kan finnas de som har stora behov av din gröda, säger Eva Forssell, samordnare för Länsstyrelsens arbete med jordbrukarstöd.

Upplåt mark för skörd eller bete

Hanna Lindgren, betesrådgivare vid Länsstyrelsen Västerbotten uppmanar länets markägare med mark som kan nyttjas till foder eller bete att fråga närmaste djurhållare eller kontakta markförmedlingen på Länsstyrelsen för att se om det finns behov av bete eller foder.

Länsstyrelsens markförmedling finns i form av en karttjänst där man som markägare anger, med en punkt, var, vilken typ och hur mycket mark som finns tillgänglig. Djurhållare/växtodlare kan synliggöra inom vilka områden de söker mark för bete/odling eller foder genom att rita in det området i kartan.

Kontakt med avseende på jordbrukarstöden: jordbrukarstod.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt och informationsvägar till markförmedlingen

Webben: Förmedling av mark | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Mail: markformedling.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 42 60

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss