Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Umeå centrum för nordiskt möte inom civil beredskap

Den 14–15 juni 2023 träffas regionala myndigheter från de norra regionerna i Finland, Norge och Sverige i syftet att stärka samverkan mellan länderna inom civil beredskap.

Umeå är centrum för de två dagar då beredskapsdirektörer och kommunikatörer från de norra regionerna i Finland, Norge och Sverige möts. Under två dagar delas erfarenheter och planeras det för det gemensamma arbetet inom civil beredskap. Försvarshögskolan (FHS) och Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, är särskilt inbjudna. Försvarshögskolan har sedan flera år ett forskningssamarbete med sin amerikanska motsvarighet, National Defense University (NDU). Under 2022 startades ett projekt som avhandlar säkerhetsutvecklingen i High North med fokus på den europeiska delen av Arktis. DSB, som är den norska motsvarigheten till MSB, kommer bland annat att berätta om hur det arbetar med kriskommunikation kopplat till Nato.

”Det säkerhetspolitiska läget, krig i vårt närområde och processen kring Nato-medlemskapet gör att det är ännu viktigare att vi har bra relationer med våra grannländer. Vi delar erfarenheter, har kunskapshöjande aktiviteter och övar tillsammans inom området civil beredskap. Under dagarna i Umeå kommer vi bland annat att planera för en internationell samverkanskurs. Där får vi möjlighet att höja kunskapen kring varandras krisberedskapssystem och hur vi kan samverka vid kriser i hela hotskalan.”, säger Magnus Hansson beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten och ordförande för samverkan.

Fakta om MoU High North - regional civil preparedness cooperation

I augusti 2016 skrev myndighetscheferna vid Statsförvaltaren i Tromsö och Finnmark, Statsförvaltaren i Nordland, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten samt Regionförvaltningsverket i norra Finland och Lappland, under en överenskommelse (Memorandum of Understanding, MoU) gällande samarbete inom civil beredskap. Ordförandeskapet roterar mellan regionerna. Under 2023 innehar Länsstyrelsen Västerbotten ordförandeskapet. I december 2022 startades även ett kriskommunikationsnätverk inom överenskommelsen.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss