Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbudet av bostäder växer – men för långsamt och på för få platser

Det är fortfarande ett högt tryck på bostadsmarknaden längs kusten och i fjällorterna. Men trots att nybyggnationen ökar kraftigt i Skellefteå och ligger på en fortsatt hög nivå i Umeå är slutsatsen att utbudet på bostadsmarknaden inte matchar behov och efterfrågan.

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år analysera bostadsmarknaden i länet. Analysen skickas till Boverket som sedan sammanställer alla läns analyser och rapporterar till regeringen. En viktig källa är länets kommuner som varje år bidrar till en bedömning av läget på bostadsmarknaden.

Den samlade bilden i årets bostadsanalys är att situationen i länet är präglad av de pågående och planerade industrisatsningarna och den tillväxt som sker i näringslivet. Trycket på bostäder är fortsatt högt, men inte på alla platser.

Det största problemet är att det är svårt att ordna finansiering för nyproduktion som ligger på platser där marknadsvärdet understiger kostnaden för investeringen. Vi ser därför ett behov av ett statligt investeringsstöd, kommentarer Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Världsläget, som bidragit till en situation med högre räntor och stigande inflation, har börjat ge avtryck i form av uteblivna eller pausade projekt.

I det läge vi har nu, där marknaden inte kan leverera utifrån de olika typ av behov vi har, behöver staten ta ett steg fram och mer aktivt bidra till fler bostäder i hela länet. Vi behöver skapa attraktiva boenden på platser som ligger i anslutning till de nya arbetsplatserna. Pendling från ett attraktivt boende i stadsnära landsbygd till stadens utbud av arbetsplatser måste bli vanligare. Den gröna omställningen är en möjlighet för hela länet, säger Helene Hellmark Knutsson.

En viktig förklaring till att antalet nya bostäder blir fler trots sämre förutsättningar är att allmännyttan i både Umeå och Skellefteå investerar stort. För de kommuner där efterfrågan på fritidsboenden ökar, till exempel i fjällkedjan, är utmaningen att kunna tillhandahålla service och infrastruktur i ett läge då man går miste om skatteintäkter.

Bostadsmarknadsanalysen i sin helhet

Helene Hellmark Knutsson
Landshövding Västerbotten
010-225 43 00

Hanna Sunden
Analytiker Regional tillväxt
Enheten för samhällsutveckling
010-225 44 98

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss