Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så många björnar får fällas i Västerbotten 2023 – hög tilldelning för tredje året i rad

Brunbjörn i skog.

Länsstyrelsen Västerbotten har fattat beslut om licensjakt på björn 2023. 81 björnar får fällas och länet delas upp i två stora jaktområden.

Licensjakten börjar den 21 augusti och pågår fram till den 15 oktober, eller tidigare om alla tilldelade björnar hinner fällas innan 15 oktober.

För tredje året i rad är tilldelningen hög med syfte att minska björnstammen i Västerbotten. Från fjolårets rekordstora antal, 91 björnar, minskar tilldelningen något i år till 81. 40 björnar får fällas i jaktområdet som ligger väster om väg E45 och 41 björnar får fällas öster om vägen.

Enligt beräkningarna är björnstammen nu på väg ner till målnivån på 350 björnar i länet. Därför kan vi minska takten i tilldelningen något och ändå nå målet till år 2025, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Under våren 2023 fälldes fem björnar vid skyddsjakt på grund av problem inom rennäringen, vilket Länsstyrelsen tar hänsyn till i licensjaktstilldelningen.

Minskning av björnstammen under en femårsperiod

Resultaten från björnspillningsinsamlingen 2019 visade att det fanns cirka 450 björnar i Västerbotten. År 2021 beslutade Viltförvaltingsdelegationen att stammen ska minska till cirka 350 björnar. Beslutet är bland annat baserat på människors oro och de skador som björnar förorsakar inom rennäringen, framför allt i renarnas kalvningsområden.

Minskningen av stammen genomförs under perioden 2020–2024, med en relativt jämn och hög avskjutning från år till år.

Inventering hösten 2024 ska visa om målet nåtts

Nästa spillningsinsamling planeras till hösten 2024. Den kommer att visa hur väl vi nått målet om cirka 350 björnar i länet. Med färre björnar kommer licensjaktstilldelningen sedan att bli lägre igen.

Hundar vid åteljakt

Naturvårdsverket har kommit med något förändrade regler för åteljakt på björn. Nu är det tillåtet att släppa hund på spår av björn vid åtlar.

Möjligheten att släppa hund vid björnåtlar har efterfrågats länge. För att undvika att hundar släpps på spår av björnhonor med ungar rekommenderar vi användning av automatiska kameror vid åtlarna, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen.

Vid användning av automatiska kameror ska skyltar med information om kameraövervakningen sättas upp. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till Länsstyrelsen och blivit godkänd. Anmälan ska göras senast den 21 juli.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss