Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insatser mot kräftpesten i Skellefteälven sommaren 2023

Undervattensbild på flodkräfta.

Död flodkräfta i Skellefteälven. Foto: Skellefteå kommun

Länsstyrelsens beslut från förra året om att förklara delar av Skellefteälven för kräftpestsmittad gäller fortsatt under hela 2023. Beslutet innebär restriktioner för alla som vistas i älven och exempelvis fiskar, färdas med båt eller badar.

Länsstyrelsen och Skellefteå kommun gjorde flera insatser under förra året för att kartlägga omfattningen av smittan och förhindra spridning. I år fortsätter arbetet.

Vad händer nu?

Fokus ligger på att undersöka förekomsten av smitta, försöka ta reda på i vilken utsträckning det kan finnas kvar friska flodkräftor i området och att hindra smittspridning till andra vattendrag.

Skellefteå kommun och fiskevårdsområdesföreningarna i Skellefteälven kommer att göra informationsinsatser mot allmänheten. Skellefteå kommun kommer även att tillhandahålla en hetvattentvätt för att underlätta sanering av båtar.

Förekomsten av smitta ska undersökas genom att levande flodkräftor sätts ut i burar på olika platser i älven. Kräftorna analyseras sedan för att se om de smittats.

I övre delen av Båtforsmagasinet hittades en del levande flodkräftor under provfiskena 2022. Området kommer att provfiskas i år igen för att se om det fortfarande finns kräftor där. Provfisken kan även komma att göras i fler magasin, beroende på om burförsöken visar att det finns friska flodkräftor i dem.

Resultat till hösten

I höst kommer resultaten av årets insatser att utvärderas. Därefter tar Länsstyrelsen ställning till om beslutet om att förklara Skellefteälven kräftpestsmittad ska förlängas eller om det nuvarande beslutet kan stå fast och upphöra vid årsskiftet, vilket vi alla hoppas.

Restriktioner i Skellefteälven

Det är förbjudet att:

  • fånga kräftor
  • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats
  • flytta fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål från det smittade området till annan sjö eller annat vattendrag utan att desinficera det.

Så desinficerar du redskap och utrustning

  • Torka fullständigt i bastu, torkskåp eller i solen i (>70 grader) i minst 5 timmar.
  • Blanda 3 delar T-röd med 1 del vatten, sänk ner redskap i minst 20 minuter eller spreja noggrant med T-röd.
  • Frys under minst 24 timmar i -10 grader.
  • Rengör större maskiner med högtryckstvätt med ånga eller hett vatten (>70 grader).
  • Desinficera med brukslösning av Virkon S.
  • Har du tid, låt utrustningen stå så försvinner smittan, sporerna lever högst ett par veckor.

Kom ihåg att även badkläder kan sprida smitta. Se till att de torkar helt efter badet om du åker mellan olika sjöar och vattendrag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss