Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bristen på veterinärer ett hot för jordbruket i norr

Det är brist på veterinärer i Västerbotten. Redan nu är smärtgränsen nådd, vilket i förlängningen innebär ett hot mot jordbruken i norra Sverige. Det skriver Länsstyrelsen i en skrivelse till regeringen.

Länsstyrelserna ska enligt 2 § Länsstyrelseinstruktionen noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Nu väljer Länsstyrelsen att lyfta frågan om bristen på veterinärer i en skrivelse till regeringen.

Under en lång tid har det varit svårt att rekrytera veterinärer till vårt län, och det har därtill varit stor personalomsättning. Länets utmaningar med långa avstånd och hög arbetsbelastning är en del av problemet, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Saknar beredskap

Distriktsveterinärerna är den enda aktör som bedriver djursjukvårdsverksamhet på kvällar, nätter och helger (hela dygnet) i Västerbotten. Två av fem distriktsveterinärmottagningar har nu inte bemanning nog att kunna erbjuda denna tjänst, vilket lämnar hela inlandet utan veterinär service under beredskapstid, dagtid i endast mycket liten omfattning. De fåtal privatpraktiserande veterinärerna i området har inte beredskap, men bedriver i olika omfattning verksamhet dagtid.

Negativa konsekvenser

Då det varken på dagtid eller på beredskapstid finns tillgång till veterinär service i tillräcklig omfattning, finns inga alternativ för djurhållare än att själva behandla sjuka djur, avvakta till vardag eller avliva, framför allt gällande lantbrukets djur och häst. Risken för djurskyddseffekter är stor. Djur som skulle kunna tillfriskna efter behandling kan komma att behöva avlivas av djurskyddsskäl, detta gäller även djur med högt avelsvärde, vilket innebär ekonomiska avbräck för djurhållarna. Det finns även risk för att krishantering blir otillräcklig i händelse av behov till exempel vid utbrott av sjukdomar och vid höjd beredskap.

Oron hos djurhållarna för att inte kunna få veterinär hjälp riskerar att hämma viljan att investera, och minska motivationen att bedriva verksamhet, kommenterar landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Länsstyrelsen ser därför ett behov av fler veterinära utbildningsplatser kan långsiktigt öka tillgängliga yrkespersoner, men det viktigaste är att verka för rimliga arbetsvillkor så att det blir attraktivt att arbeta i beredskapssystem och med lantbrukets djur i glesbygd.

Kontakt