Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt projekt möjliggör fler naturvårdsbränningar i Västerbotten

Skog där det brinner.

Länsstyrelsen Västerbotten deltar i projektet Life2Taiga som handlar om att återskapa och restaurera brandpräglade skogar med hjälp av bland annat naturvårdsbränning. I Västerbotten är planen att bränna 16 områden under projekttiden.

Förutom tretton områden där Länsstyrelsen genomför bränningarna deltar även Umeå kommun med en planerad bränning och Sveaskog med tre bränningar.

Sju områden sommarsäsongen 2023

I år finns fem planerade bränningar inom projektet som kommer att genomföras om vind- och väderförhållanden är de rätta. Dessutom finns två planerade bränningar som ligger utanför projektet.

Områden som kan komma att brännas i år:

  • Björnlandets nationalpark, Åsele kommun
  • Tallsjöbergens naturreservat, Åsele kommun
  • Bubergets naturreservat, Storumans kommun
  • Näsuddbergets naturreservat, Malå kommun
  • Storsele naturreservat, Malå kommun
  • Norr-Korbebergets naturreservat, Vindelns kommun
  • Kvillträskets naturreservat, Bjurholms kommun

Alla bränningar förutom Norr-Korbeberget och Kvillträsket ingår i projektet Life2taiga.

Kartor och mer om områdena

Tid för bränning bestäms med kort varsel

Det är många faktorer som styr om det går att genomföra en naturvårdsbränning. Bland annat väder, upptorkning och vindar. Därför bestäms tidpunkten för bränning med bara någon dags varsel, säger Andreas Garpebring, regional projektledare i Västerbotten.

Vill du veta när en bränning ska genomföras?

Anmäl dig via vår hemsida Länk till annan webbplats. så skickar vi ut ett mejl inför bränningen. Vi lägger även upp information på Länsstyrelsens webbplats och i sociala medier.

Säkerheten i fokus

En naturvårdsbränning sker alltid under kontrollerade former. Noggrann planering och tydliga säkerhetsrutiner är a och o.

Området som ska brännas har alltid tydliga avgränsningar som hindrar att elden sprider sig, exempelvis vatten, myrar, vägar eller brandgator. Personal håller noggrann koll på elden under och efter bränningarna, berättar Andreas Garpebring.

Varför naturvårdsbränning?

I våra skogar finns flera arter som är beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Men vi vill inte ha oönskade vilda skogsbränder. För att hjälpa de arter som behöver brand för att överleva använder vi naturvårdsbränning som skötselmetod. Då låter vi en utvald skog brinna lagom intensivt under kontrollerade former på en plats där det gör störst nytta för naturvärdena.

Om Life2Taiga

I projektet utför vi naturvårdsbränningar för att öka naturvärden i brandpräglade tallskogar i stora delar av Sverige och Finland. Projektet pågår 2022–2028 och finansieras av EU-kommissionens LIFE-fond. 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och finska Metsähallitus deltar.

Kontakt