Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensam utveckling av Västerbottens vandringsleder

Vandringsled i skog.

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för vandringsleder i länet fortsätter. Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med kommuner, föreningar och destinationer har fått nya projektmedel från Naturvårdsverket.

Sedan några år tillbaka har vi ett nätverk för organisationer som arbetar med leder över hela länet. Nu kan vi tillsammans börja arbeta med konkreta åtgärder, något som efterfrågats länge, berättar Mikael Pettersson, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Det är många olika typer av organisationer som förvaltar vandringslederna i Västerbotten. När allt fler vill vistas i naturen ökar behovet av lättillgänglig information och tydligare skyltning. Därför ska nätverket under 2023 arbeta med att implementera Nationellt ramverk för vandringsleder i Västerbotten.

Nätverket kommer att ta fram gemensamma riktlinjer för vandringsleder, exempelvis när det gäller märkning och skyltning, samt hur service och upplevelser efter lederna kommuniceras till besökare.

Målet är att besökare ska få en förutsägbar och trygg upplevelse både före, under och efter vandringen, säger Mikael Pettersson.

Projektet är beviljat 857 000 kronor för perioden februari-december 2023.

Samverkande organisationer

I projektet deltar alla länets kommuner, Region Västerbotten turism, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, VIKOM (Vindelälvskommunerna ekonomisk förening), Visit Umeå, Gold of Lapland och Visit Skellefteå. Projektet finansieras av Naturvårdsverket.

Kontakt

Mikael Pettersson
Länsstyrelsen Västerbotten
friluftslivssamordnare
010-225 45 85
mikael.t.pettersson@lansstyrelsen.se

Patrik Wivstad
Umeå kommun
Samordnare friluftsliv
090-16 16 12
patrik.wivstad@umea.se

Johanna Palmlöf Brus
Visit Umeå
Destinationsutvecklare
070-67 22 609
johanna.palmlof@visitumea.se

Kontakt