Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamma krafttag mot invasiva främmande arter

Tre olika sorters växter.

Jättebalsamin, Tromsöloka och jätteloka.

Fastighetsägare i länet som har de invasiva växterna jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka inrapporterade på sina fastigheter har fått brev från Länsstyrelsen. I breven informerar vi om att växterna måste bekämpas enligt EU-lag och hur man går tillväga. Utskicket är en del av den kraftsamling som Länsstyrelsen vill få igenom för att stoppa spridningen av invasiva arter.

Invasiva främmande arter är djur- och växtarter som tagits hit av människan och orsakar stor skada för miljön. De räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald.

I Västerbotten ser vi idag en kraftig spridning av flera invasiva växter. Det är framför allt jättebalsamin, men även blomsterlupin, vresros och vattenpest.

Utskick till fastighetsägare

I Artportalen har jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka rapporterats i länet närmare 2000 gånger. De fastighetsägare med inrapporterade bestånd av dessa arter har fått brev med fakta om arten, information om att de är skyldiga att ta bort den samt råd om olika bekämpningsmetoder.

Många fastighetsägare har hört av sig för att få mer information. Flera av dem har inte känt till att de har en förbjuden växt på sin mark. Ett antal har meddelat att de redan påbörjat bekämpningen eller till och med fått bort växterna helt. Att vi får in rapporter om arterna via Artportalen i kombination med informationsbrevet har alltså redan nu gett effekt, säger Linda Backlund, samordnare för arbetet med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Västerbotten

Sprider sig från trädgårdar

De flesta invasiva växter som finns i naturen har spritt sig ut i naturen från trädgårdar. Två förklaringar till att spridningen fortsätter att öka är att växtavfall från trädgårdar hanteras felaktigt och att invasiva växter fortfarande säljs i handeln.

Trädgårdshandeln tillsammans med trädgårdsägare har ett stort ansvar att stoppa spridningen. Enligt länets kommuner är otillåtna komposter den absolut vanligaste spridningskällan i tätorter. Därför kan vi inte nog poängtera att avfall som innehåller invasiva växter alltid ska förslutas väl i plastsäckar och lämnas till förbränning på en återvinningscentral. Det får absolut inte lämnas på en trädgårdstipp, säger Chatarina Karlsson, samordnare för arbetet med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Hur kan jag förhindra spridning från min trädgård?

  • Lämna växtavfall till förbränning på återvinningscentral.
  • När du köper nya växter, ta reda på fakta innan. Tyvärr säljs fortfarande invasiva växter i trädgårdshandeln.
  • Är växten du tänkt köpa en art som riskerar att bli invasiv i framtiden? Då kan det vara bättre att hitta ett alternativ.
  • Ska du bekämpa en invasiv växt? Här hittar du vägledning och stöd. Länk till annan webbplats.

Flera satsningar på invasiva arter i vatten

Länsstyrelsens budget för i år har inga riktade medel för insatser mot landlevande invasiva arter. För arter i vatten finns däremot resurser och vi har ett antal större planerade åtgärder på gång:

  • Den mycket invasiva fisken svartmunnad smörbult riskerar att nå de västerbottniska vattnen. För att ligga steget före planerar Länsstyrelsen provtagningar på strategiska ställen med hjälp av eDNA.
  • Inventeringar och metodtester för att bekämpa växterna smal vattenpest och vattenpest kommer att genomföras under året.
  • Och förstås fortsätter arbetet med Skellefteälvens utbrott av kräftpest.

Har du sett en invasiv art?

Förutom att bekämpa invasiva arter är det av stor betydelse att alla som ser en invasiv art rapporterar in den. God kunskap om var arterna finns ger oss bättre möjligheter att koordinera bekämpningsinsatser.

Rapportera till: www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. eller www.artportalen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt