Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattning av licensjakten på lodjur 2023

Djurspår i snö.

Licensjakten på lodjur i Västerbotten avslutades den 15 april. Här sammanfattar vi årets jakt.

Under jakten fälldes två lodjur i Vindelns kommun. Tilldelningen i Västerbotten var på fyra lodjur, den relativt låga tilldelningen i år beror på stammens utveckling i länet.

Länet var indelat i två jaktområden, i den större delen av länet var jakt inte tillåten. Syftet med indelningen var att rikta jakten mot de områden där rennäringen upplever omfattande problem med lodjur. Att minska skadorna för rennäringen är det huvudsakliga syftet med licensjakten i Västerbotten.

Snabbfakta

  • Totalt fälldes två honor, på 15 kg respektive 10 kg.
  • Lodjuren fälldes på eller i anslutning till väg.
  • Jakt bedrevs generellt med hjälp av hundar och skidor/snöskor.

Två lodjur fälldes i östra området, inga i det västra

Jakt var tillåten från 1 mars 2023 till och med 15 april 2023. Jakten i det östra området avlystes 4 mars då två lodjur hade fällts i området kring Vindeln. Jakten i det västra området gick däremot trögt och inga lodjur fälldes.

Under delar av jakten var snöförhållandena ganska dåliga i det västra området. Jaktområdet har även generellt andra jaktliga förutsättningar än det östra området, eftersom framkomligheten är sämre med glesare vägnät och mer oländig terräng.

Att jakten går relativt långsamt är något som i grunden är positivt, eftersom fler intresserade jägare då har möjlighet att delta, samtidigt som risken för överskjutningar minskar. Samtidigt är målsättningen att de antal lodjur som tilldelats ska fällas.

Jaktområden

  • I västra området ingick Dorotea och Åsele kommuner och delar av Vilhelmina kommun. Högst 2 djur fick fällas. 
  • I östra området ingick delar av kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå. Högst 2 djur fick fällas.

jakt var inte tillåten i övriga delar av länet.

Alla villkor för jakten finns i vårt beslut om lojakt 2023 Länk till annan webbplats.

Karta över östra och västra området.
Karta över östra jaktområdet.

Klicka för större bilder.

Inga motorfordon

Sedan år 2020 har Länsstyrelsen återgått till normalläget vid licensjakten, där motorfordon inte får användas för att leta efter lodjur. Anledningen är att motoriserade hjälpmedel för att effektivisera lodjursjakten inte behövs längre. Länsstyrelsen menar att de intresserade jägarna har en stor lokal kunskap om lodjurens förekomst och beteende och därmed förmågan att fälla lodjur även utan motorfordon.

Kontakt