Risk för skogsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Umeå residens utökat statligt byggnadsminne

Umeå residens.

Umeå residens.

Regeringen har fattat beslut att statliga byggnadsminnet Umeå residens ska utökas till att omfatta hela fastigheten, med samtliga byggnader och hela markområdet som ligger i residensets omgivning.

Enligt 2 § förordningen om statliga byggnadsminnen får en byggnad som tillhör staten förklaras för statligt byggnadsminne om den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Det är Riksantikvarieämbetet som tagit initiativ till att utöka det befintliga statliga byggnadsminnet Umeå residens.

Hela kvarteret vid Umeå residens har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Residenset i Umeå representerar det sena 1800-talets statliga institutionsbyggande i och med att det uppfördes särskilt för sin funktion som länsresidens. Det har stort värde i Umeås stadsbild, som utgår från tidiga esplanad- och trädgårdskvartersplaner från slutet av 1800-talet och det tidiga 1900-talet.

Den samtidigt anlagda parken runt byggnaderna representerar genom det långvariga statliga ägandet en betydelsefull del av Sveriges historia och nationella kulturarv. Parken har idag ett stort och värdefullt trädbestånd, varav vissa är ovanliga för regionen.

Kontakt