Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjligheter och utmaningar diskuterades på EU:s arktiska forum

I EU-kommissionens årliga arktiska forum, som denna gång ägde rum i Nuuk på Grönland, gav en bild av utvecklingen i Arktis. Deltagarna diskuterade möjligheter och kommande utmaningar i området och hur frågorna påverkar urfolk.

Arktis är diversifierat

Arktis mångfald är ett mervärde som hjälper att möta några av de utmaningar som området står inför. Charlina Vitcheva, generaldirektör för EU Maritime Affairs and Fisheries påpekade att "utmaningar och möjligheter är så sammanlänkade att många av dessa bäst hanteras, eller endast kan hanteras, genom samordning och mycket nära samarbete på alla nivåer. Med regeringarna, med de regionala myndigheterna men också i hög grad med lokalsamhället".

Gränsöverskridande och transnationellt samarbete inom ramen för Interreg programmen Aurora och Norra Periferin och Arktis nämndes som exempel på hur EU genom en nedifrån och upp-strategi kan främja kunskapsutbyte i Arktis.

Om forumet på Norra Periferi och Arktis programmets webbplats Länk till annan webbplats.

EU Arctic Forum ägde rum 8-9 februari 2023.

Om Northern Periphery and Arctic

Norra Periferin och Arktis är ett transnationellt samarbetsprogram mellan regioner i Sverige, Finland, Irland, Island, Grönland, Färöarna och Norge. Programmet syftar till att öka områdets möjligheter att bli en förstklassig region att leva i, studera, arbeta, besöka och investera i. Insatserna ska generera konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom innovation, entreprenörskap och att fånga unika tillväxtmöjligheter i regionen på ett bra sätt.

Förvaltande myndighet är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten.

I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss