Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöhälsoenkät 2023 skickas ut till hushåll i länet

Under veckorna 10-11 skickar Statistiska centralbyrån ut den nationella miljöhälsoenkät som går till slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år i hela landet. Länsstyrelsen Västerbotten deltar genom att finansiera ett utökat utskick av enkäter i länet. Syftet är att kartlägga befolkningens självupplevda hälsa kopplat till olika miljöfaktorer.

Årets enkät skickas till cirka 236 000 personer runt om i hela Sverige, vilket är nästan tre gånger så många som tidigare.

Arbetet med Miljöhälsoenkäten samordnas av Folkhälsomyndigheten i samarbete med SCB och regionala aktörer. Syftet är att samla in hälsodata om vuxna, som kan kopplas till hur de exponeras för olika miljöfaktorer och hur relaterade besvär fördelar sig i befolkningen. I år har aktörer från 17 av landets län medfinansierat undersökningen, vilket leder till bättre och statistiskt säkrare underlag om den miljörelaterade hälsan. Miljöhälsoenkäten fångar också in hälsofrämjande aspekter och miljöns positiva inverkan hos människor. Det kan då till exempel handla om hur nära det är till grönområden och hur ofta de besöks.

Miljöhälsoenkäten startade 1999 och genomförs vart fjärde år. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn.

Miljöhälsoenkät 2023 skickas ut för att kartlägga hur befolkningens hälsa påverkas av miljön på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt