Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi söker frivilliga som vill stärka beredskapen i Västerbotten

Person som släcker en skogsbrand med brandslang.

För att stärka beredskapen inför kris, men även inför höjd beredskap och krig, söker Länsstyrelsen frivilliga till en räddnings- och röjningsstyrka i länet.

I samverkan med Försvarsutbildarna söker Länsstyrelsen 30 personer som ska ingå i en regional räddnings- och röjningsstyrka.

De frivilliga i räddnings- och röjningsstyrkan kommer att få en grundutbildning i skogsbrandsbekämpning genom Försvarsutbildarna. Framöver kommer de frivilliga även att delta i övningar och andra relevanta utbildningar för uppdraget.

De personer som ingår i styrkan är frivilligresurser och kommer inte att ha en fast anställning hos Länsstyrelsen. Däremot kommer de att krigsplaceras hos Länsstyrelsen. En förutsättning för uppdraget är därför att personen inte är krigsplacerad hos Försvarsmakten eller i någon annan organisation.

Vi söker dig som

  • är stadigvarande bosatt i Västerbotten
  • är mellan 17 och 60 år när utbildningen påbörjas
  • har god hälsa och är i god psykisk balans
  • klarar av att bära en vuxen på bår, det vill säga klarar av tunga lyft, och har rygg och knän som klarar av fysiskt krävande uppgifter
  • är medlem i en frivillig försvarsorganisation
  • inte redan är krigsplacerad hos Försvarsmakten eller i någon annan organisation.

Vill du ingå i länets frivilliga räddnings- och röjningsstyrka?

Anmäl dig genom att fylla i intresseanmälan på Försvarsutbildarnas webbplats:

Intresseanmälan till räddnings- och röjningsstyrkan i Västerbotten på Försvarsutbildarna webbplats Länk till annan webbplats.

Försvarsutbildarna kommer att göra ett urval och kontakta dem som fått en plats.

Kontakt