Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krisaktörer övade samverkan vid omfattande IT-attacker

Personer i konferensrum som tar emot lägesbildsrapporter via Rakel

Länsstyrelsen genomförde 1–2 mars träningstillfället Vild-Holger 2023 tillsammans med länets kommuner, Försvarsmakten, Trafikverket, Polisen och Region Västerbotten. Deltagarna övade förmågan att samverka under omfattande IT-attacker som påverkar samhällsviktig verksamhet.

Länets aktörer samverkar över organisationsgränser vid en samhällsstörning för att helheten av åtgärderna ska möta hjälpbehoven i samhället på bästa möjliga sätt.

I scenariot till träningstillfälle Vild-Holger 2023 har Västerbotten, och resten av landet, utsatts för ett flertal attacker riktade mot olika typer av infrastruktur som exempelvis IT-system, telenät, vattenverk och elförsörjning.

Träningstillfället visar prov på att vår samverkan i länet fungerar även när de vanliga kommunikationsvägarna inte finns tillgängliga. Vild-Holger har gett oss värdefulla lärdomar som vi tar vidare och finslipar inom de egna organisationerna och gemensamt, säger Magnus Hansson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Hur sker samverkan när ordinarie kanaler inte fungerar?

Under träningstillfället övades samverkan via Rakel, ett kommunikationssystem för säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter, och genom så kallad ordonnans där information delas ut med hjälp av bud.

Frivilliga automobilkåren distribuerade meddelanden från Länsstyrelsen till kommuner och övriga myndigheter under övningen.

På bilderna: Bilder från Jan Christer Wiberg och Per-Arne Larsson, Frivilliga automobilkåren, vid utdelande av ordonnans till deltagarna i träningstillfället från kommunerna i Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Norsjö och Malå samt bilder under träningstillfället på Länsstyrelsen.

Om träningstillfälle Vild-Holger

Träningstillfälle Holger är ett återkommande tillfälle för länets samverkande aktörer att träna och öva på de rutiner och samverkansformer som ska tillämpas vid samhällsstörningar enligt länets överenskommelse. Träningstillfällena är både en kunskapshöjande aktivitet och en metod för att identifiera brister internt i varje deltagande organisation och i samverkan mellan aktörerna.

Fem träningstillfällen har hållits utifrån olika scenarion sedan starten av Holger 2017. Tidigare scenarion har bland annat varit skogsbrand och kärnteknisk olycka.

Årets träningstillfälle, som fått namnet Vild-Holger, ingår som ett delmoment inom den regionala totalförsvarsövningen Vilde Västerbotten.

Ladda ner pressbilder från Träningstillfälle Vild-Holger 2023, fritt att publicera för medier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt