Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur ser kvinnors företagande ut i Västerbotten?

Två personer står framför en skärm med texten Kvinnors företagande i Västerbotten.

Quang Evansluong och Ulrica Nylén.

Vilka branscher är populärast? Vilken kommun visar det största engagemanget för kvinnors företagande? Ulrica Nylén och Quang Evansluong, forskare vid Handelshögskolan presenterade en rapport om kvinnors företagande ur olika perspektiv på länsresidenset i Umeå den 3 mars 2023.

Länsstyrelsen Västerbotten, Handelshögskolan vid Umeå universitet och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse har tillsammans tagit fram ett nytt kunskapsunderlag. Det gemensamma initiativet ger ny och viktig kunskap om läget i Västerbotten i en tid av omställning då företagandet i kommunerna har en viktig roll i den gröna omställning som pågår.

Några fakta ur rapporten:

  • Färre kvinnor än män driver företag i Västerbotten. På varje företag som ägs av en kvinna i Västerbotten finns det 2.3 företag som drivs av en man
  • Kvinnor är främst verksamma inom tjänsteproduktion (service och hushåll, finans/fastighet/juridik/- uthyrning) respektive handel.
  • Högsta andelen företagare i befolkningen totalt sett finns i Sorsele, Åsele och Bjurholm (8–10 procent).
  • I Sorsele är andelen kvinnor som driver företag högst i länet (7 procent). Även andelen kvinnor som driver företag är högst i Sorsele (7 procent); därefter kommer Åsele och Robertsfors (cirka 5 procent).
  • Lägst andel kvinnor i befolkningen som driver företag finns i Umeå, i Skellefteå och Lycksele (2,6 – 2,9 procent).
  • Jord- och skogsbruk är den vanligaste branschen i 13 av länets 15 kommuner. Om vi ser till länet som helhet är kvinnor dock framför allt verksamma inom tjänsteproduktion (service och hushåll, finans/fastighet/juridik/- uthyrning) respektive handel.

  • Kommunens lokala företagsklimat: Enligt Svenskt Näringslivs ranking återfinns kommunerna i länet både med en hög placering på listan, såsom Nordmaling (plats 52) och Norsjö (57), och låg placering, såsom Åsele, Vilhelmina och Dorotea (omkring plats 250-280 av 290 kommuner). De största kommunerna Umeå och Skellefteå återfinns båda på den nedre halvan av rankinglistan.

  • Kommunens engagemang för näringslivet: Det är en stor variation med avseende på vilket engagemang som kommunen visar för näringsliv och företagande genom information och presentation av aktiviteter och stöd på sina publika webbsidor. Bland kommuner som ger ett gott intryck av engagemang och stöd kan nämnas Dorotea, Malå, Skellefteå, Sorsele, Umeå och Åsele.

  • Kommunens engagemang för kvinnors företagande: Det är stor variation på hur kommunen på sina webbsidor väljer att lyfta fram kvinnors företagande, liksom i vilken utsträckning kommunen anordnar särskilda aktiviteter och nätverk som riktar sig till företagare som är kvinnor. Samma kommuner som nämndes ovan sticker ut positivt i denna aspekt också – förutom Skellefteå. Däremot tillkommer Nordmaling och Vilhelmina med avseende på att synliggöra kvinnors företagande på sina publika webbsidor.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss