Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt projekt för att analysera behovet av bostäder i ett växande Västerbotten

Länsstyrelsen inleder under våren 2023 ett projekt tillsammans med Tyréns. Arbetet, som sker i nära dialog med länets kommuner, är inriktat på marknadsförutsättningar, efterfrågan och behov av bostäder i länet.

Bakgrunden är den samhällsomvandling som direkt eller indirekt berör kommuner i Västerbottens län samt behovet av bättre underlag i planeringen för bostadsförsörjningen. Bostadsmarknaden i Västerbotten består av många lokala delar med skilda marknadsförutsättningar och Länsstyrelsen ser att det finns stora fördelar att tillhandahålla ett kontinuerligt och jämförbart underlag till kommunerna kring efterfrågan och behov av bostäder. Detta som ett komplement till den data som Boverket sedan 2022 tillhandahåller om vilka hushåll som saknar en rimlig bostad.

Tillväxten och kompetensförsörjningen i länet är helt beroende av att det byggs fler bostäder men också att de bostäder som redan finns nyttjas klokt. Länsstyrelsen Västerbotten lägger stor vikt vid att främja bostadsbyggandet inom dom ramar som vi har, säger länsarkitekt Elin Olsson

Under våren kommer en databas byggas upp som ska möjliggöra en analys av inom vilka prissegment nyproducerade bostäder kan komma att efterfrågas. Databasen kommer även att användas för att analysera det befintliga beståndet i relation till de behov som finns på de lokala bostadsmarknaderna i länet. Analysen bygger på inköp av befolknings- och bostadsdata men kompletteras med en framåtsyftande studie där framtida invånare och utbyggnadsområden i länets femton kommuner identifieras, kvantifieras och adderas till databasen.

För att analys och databas ska bli så korrekt och användbar som möjligt behövs ett nära samarbete med kommunerna vad gäller både näringslivsutveckling och samhällsplanering. För att sammanställa utbudet av bostäder kommer även kontakt med kommunala och större privata bostadsbolag tas.

Bostäder, bra bostäder, måste till för att norra Sverige ska kunna driva den stora samhällsomställningen. Det är välkommet att Länsstyrelsen aktivt vill främja bostadsbyggandet på fler sätt, säger Skellefteås planeringschef Lars Hedqvist.

Bakgrund

Länsstyrelsen har i uppdrag att främja bostadsbyggandet. Länsstyrelsen Västerbotten och Norrbotten har dessutom ett uppdrag att erbjuda ett särskilt planeringsstöd åt de kommuner som står inför stora planeringsutmaningar till följd av större industrietableringar.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss